LUX MED poszerzy ofertę o ubezpieczenia zdrowotne

0
912

LUX MED przygotowuje się do rozpoczęcia działalności na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. W ofercie Grupy znajdą się między innymi ubezpieczenia szpitalne. Jednocześnie Grupa nadal będzie intensywnie rozwijać Pracownicze Programy Zdrowotne, oferowane
w ramach pakietów medycznych.

Działalność ubezpieczeniową Grupa LUX MED. będzie prowadzić jako oddział szwedzkiego towarzystwa LMG Försäkrings AB pod nazwą LUX MED Ubezpieczenia. Dyrektorem Zarządzającym Towarzystwa jest Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED, która łączy wieloletnie doświadczenie pracy na rynku prywatnej opieki medycznej (od 2002 r.) z wcześniejszymi osiągnięciami w sektorze ubezpieczeń.

„Odpowiadamy na potrzeby rynku. Zamierzamy nadal rozwijać cenione przez naszych klientów korporacyjnych pakiety medyczne, których podstawą jest medycyna pracy. Wprowadzenie do oferty Grupy ubezpieczeń oznacza, że klienci będą mogli do abonamentów obejmujących opiekę ambulatoryjną dołączyć również ubezpieczenia szpitalne. Ponadto z oferty ubezpieczeń będą mogły skorzystać osoby nie mające abonamentów medycznych. Spodziewamy się znacznego zainteresowania z ich strony również dlatego, że ważnym (i oczekiwanym) komponentem naszych ubezpieczeń będzie hospitalizacja.
Decyzja o wejściu na nowy rynek oznacza, że w praktyce realizujemy popierany przez nas od dawna postulat rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Są one doskonałym uzupełnieniem rozpowszechnionych obecnie form finansowania opieki zdrowotnej ze środków prywatnych (abonamentowych i tzw. fee for service). Harmonijnie wpisują się w istniejący model prywatnej opieki zdrowotnej i sprzyjają ewolucyjnym przekształceniom w tym sektorze z korzyścią dla pacjentów. Jesteśmy przekonani, że zarówno doświadczenia minionych 20. lat jak i tocząca się ostatnio dyskusja nad kształtem ubezpieczeń zdrowotnych pomogą stworzyć spójny system opieki zdrowotnej w Polsce” – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Obecnie trwają przygotowania do podjęcia działalności operacyjnej, co nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy.

Anna Rulkiewicz z Z LUX MED związana jest od 2002 r., gdzie początkowo pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. Wraz z rozpoczęciem procesu integracji Grupy, w 2007 r. została Prezesem Zarządu LUX MED Sp. z o.o. Odpowiada za całą działalność Grupy LUX MED, w tym za uruchamianą obecnie działalność ubezpieczeniową. Wcześniej przez wiele lat związana była z rynkiem ubezpieczeniowym. W latach dziewięćdziesiątych pracowała w Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. (obecnie AVIVA), gdzie na ostatniej pełnionej funkcji odpowiadała za rozwój sprzedaży ubezpieczeń grupowych i indywidualnych we współpracy z brokerami oraz w ramach bankassurance. W latach 1998-2001 pracowała w Zurich Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. i Zurich Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. Pełniąc funkcję Dyrektora Ubezpieczeń Grupowych i Szkoleń odpowiadała m.in. za segment ubezpieczeń grupowych, w tym również za tworzenie usług, system rekrutacji oraz zarządzanie szkoleniami. Po powierzeniu jej funkcji Dyrektora Segmentu Klienta Korporacyjnego i uzyskaniu nominacji na Członka Zarządu Zurich Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiadała za segment klienta korporacyjnego. W latach 2001-2002 kierowała Pionem Sprzedaży i Marketingu w Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. (przed rebrandingiem działającymi pod marką Winterthur), gdzie nadzorowała pracę departamentów: sprzedaży wewnętrznej, sprzedaży zewnętrznej, ubezpieczeń grupowych, marketingu i komunikacji. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (równolegle studia na Uniwersytecie w Hamburgu), studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym, trzyletnich studiów menedżerskich) w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA „Marketing Strategies for Executive Advancement” (LIMRA Executive Development Group). Ukończyła również wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów, marketingu oraz bankowości.