Lux Med: Profilowany Program Diagnostyczny Nowotworów

0
973


Lux Med opracował i wprowadza Profilowany Program Diagnostyczny Nowotworów Złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworu piersi i płuc, w ramach którego pacjent ma zagwarantowaną kompleksową diagnostykę, konsultacje lekarzy specjalistów oraz indywidualną opiekę.

Głównym założeniem Programu było opracowanie optymalnego projektu badań i konsultacji, który gwarantuje diagnostykę na najwyższym poziomie i efektywność w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz szybkie procedury w sytuacji podejrzenia o chorobę.

Choroby nowotworowe to jedne z największych zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka. W najbliższych latach co 3 Polak zachoruje na raka, a co4 osoba umrze. Ale z tą chorobą można skutecznie walczyć – wcześniej rozpoznany nowotwór i prawidłowo leczony daje duże szanse na wyleczenie.

– Pacjenci zbyt późno trafiają do lekarzy – nowotwór jest już w tak zaawansowanym stadium, że możliwości leczenia są ograniczone. Naszym celem jest jak najszybsze wykrycie choroby. A jednocześnie pokazujemy, że badań nie należy się bać, a rak nie musi być wyrokiem śmierci – powiedział prof. dr hab. n med. Wiesław Tarnowski., onkolog, chirurg ogólny ze Szpitala Lux Med.

Pacjent jest diagnozowany w jak najszerszym aspekcie ukierunkowanym na dane schorzenie. Na każdym etapie programu jest traktowany w sposób indywidualny, co gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i minimalizuje stres związany z podejrzeniem choroby. Doradca hospitalizacyjny jest dostępny dla pacjenta 24 godziny na dobę – udziela na bieżąco informacji związanych z przyjęciem do szpitala, zarówno  w ramach świadczeń finansowanych publicznie, jak i komercyjnie. Dedykowany do każdego pacjenta asystent programu zapewnia sprawną koordynację całego procesu, umawia wizyty, ustawia szybkie terminy konsultacji, dba o jego samopoczucie i komfort.

Nowotwór piersi jest największym zagrożeniem dla kobiet w Polsce. Dotyczy on najczęściej pań w wieku 50-70 lat, a często w grupie ryzyka znajdują się całe rodziny. Niestety, pomimo wielu akcji edukacyjnych i promujących profilaktykę oraz samobadanie, umieralność na raka piersi wśród Polek jest na jednym z najwyższych poziomów w Europie, co jest wynikiem zbyt późnego wykrywania choroby.

W zakres Profilowanego Programu Diagnostycznego Nowotworów Złośliwych Piersi  wchodzą:                                                                                                  
– badania diagnostyczne: rezonans magnetyczny sutków
– konsultacja chirurga onkologa podsumowująca rezonans magnetyczny z omówieniem wyników i wydaniem zaleceń
– usługa doradcy hospitalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od daty przystąpienia do programu
– koordynacja wykonania badań i konsultacji przez asystenta programu.

Rak płuc to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia Polaków. W powszechnej świadomości jest to choroba osób palących papierosy, niestety nie są to jedyne grupy ryzyka – równie niebezpieczne jest bierne palenie i zanieczyszczenie środowiska. Wśród mężczyzn to główna przyczyna śmierci (85% chorych), a równie niebezpieczny jest dla kobiet (15% chorych). W Polsce mamy największe tempo zachorowalności na całym świecie.

Wobec tak dużej skali zagrożenia Lux Med wraz z najwyższej klasy specjalistami opracował Profilowany Program Diagnostyczny Nowotworów Złośliwych Płuc.
Program obejmuje:
– konsultację kwalifikującą do programu przeprowadzona przez lekarza chirurga onkologa
– badania laboratoryjne: morfologia + rozmaz automatyczny, OB,
– badania diagnostyczne :TK (tomografia komputerowa)  screeningowe klatki piersiowej
– konsultację onkologa podsumowującą program z omówieniem wyników i wydaniem zaleceń na przyszłość
– usługę doradcy hospitalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od daty przystąpienia do programu
– koordynację wykonania badań i konsultacji przez asystenta programu.

Grupa Lux Med to największa firma medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Opieka ambulatoryjna świadczona jest w 118 centrach medycznych własnych i przyzakładowych. Pacjenci na terenie całego kraju mają do dyspozycji 50 placówek Lux Med i 24 centra medyczne Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą współpracuje okoo 1500 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 200 000 pacjentów.

Grupa ma cztery szpitale: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie) oraz dwa szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med), a drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia).