Lux Med: przejęcie 100 procent udziałów spółki Endoterapia

0
1047

Grupa Lux Med nabyła 100 procent udziałów spółki Endoterapia, która specjalizuje się w gastroenterologii. Spółka prowadzi dwa oddziały w Warszawie i Łodzi, w których świadczy usługi zarówno w trybie hospitalizacji planowej, jak i chirurgii jednego dnia.

Ośrodki wykonują procedury endoskopowe, takie jak gastroskopia, kolonoskopia i ECPW, a także procedury wspierające i konsultacje gastroenterologiczne. Ponadto, spółka dynamicznie rozwija swoją działalność w zakresie chirurgii ogólnej oraz otolaryngologii. Ścisła współpraca z Polską Fundacją Gastroenterologii zapewnia wysoki poziom kadry medycznej oraz świadczonych usług. Endoterapia pełni także funkcję ośrodka referencyjnego i szkoleniowego ? od momentu jej powstania jednym z podstawowych założeń było szkolenie lekarzy i pielęgniarek z zakresu endoskopii.

Pacjenci Endoterapii mogą korzystać zarówno z usług odpłatnych, jak i z leczenia w ramach kontraktu z NFZ. Ponadto, spółka oferuje świadczenia pacjentom skierowanym z innych szpitali i klinik, a także biorącym udział w Narodowym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

– Włączenie spółki Endoterapia w struktury Grupy Lux Med to kolejny etap rozwoju naszej firmy w zakresie działalności wysokospecjalistycznej i szpitalnej. Minęły już niemal dwa lata odkąd uruchomiliśmy nasz szpital w Warszawie, teraz nabywając Endoterapię liczymy na dalszy rozwój świadczeń wysokospecjalistycznych, które zamierzamy intensywnie wspierać. Jednocześnie uzupełniając ofertę, realizujemy jedno z naszych podstawowych założeń ? świadczenie kompleksowej opieki medycznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii ? mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

– Przejęcie udziałów naszej spółki przez Grupę Lux Med znosi istniejące bariery w rozwoju Endoterapii, co w krótkim czasie zaowocuje wdrożeniem najnowszych technik i procedur endoskopowych realizowanych jedynie w nielicznych ośrodkach w Polsce i Europie. Uważamy, że małoinwazyjne techniki endoskopowe są przyszłością medycyny zabiegowej. Współdziałanie z Grupą Lux Med zwiększy dostępność wysokospecjalistycznych usług szpitalnych dla pacjentów w naszym kraju ? mówi Tomasz Nowowiejski, prezes spółki Endoterapia.

W ramach Grupy Lux Med prowadzonych jest 70 placówek własnych i 24 przyzakładowe, które oferują pełen zakres opieki ambulatoryjnej, diagnostyki ambulatoryjnej i obrazowej, a od sierpnia 2010 r. ? również szpital w Warszawie. Z Grupą współpracuje ok. 1350 poradni medycznych w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się około 1 050 000 pacjentów.
Oferta Grupy Lux Med kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych latami wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie abonamentów medycznych, a także świadczeń FFS (fee for service) oraz w ramach kontraktu z NFZ. W obsłudze klientów w ramach kontraktu z NFZ specjalizuje się jedna z marek wchodzących w skład Grupy ? Medycyna Rodzinna. Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową.