Lux Med przejmuje sieć medyczną Medicor

0
237

Lux Med przejmuje sieć czterech placówek medycznych w Rzeszowie. Medicor świadczy usługi ambulatoryjne i diagnostyczne, a więc doskonale wpisuje się w zintegrowany model skoordynowanej opieki zdrowotnej, w którym działa Grupa Lux Med.

Medicor uruchomiono w 1993 roku. Sieć składa się z czterech placówek medycznych: przy ulicy Jabłońskiego, Kochanowskiego, Piłsudskiego i Wyzwolenia. Centrum medyczne przy ulicy Jabłońskiego świadczy usługi z zakresu medycyny rodzinnej, konsultacji specjalistycznych, diagnostyki, rehabilitacji i stomatologii. Znajduje się w nim Apteka Medicor  również przejęta przez Lux Med. Poradnia przy ulicy Piłsudskiego oferuje stomatologię i badania rezonansu magnetycznego, a placówka przy ulicy Wyzwolenia – świadczenia z zakresu medycyny pracy. Centrum medyczne przy ulicy Kochanowskiego zapewnia opiekę lekarzy medycyny rodzinnej.

Sieć medyczna Medicor oferuje świadczenia na podstawie kontraktu z Narodowym  Funduszem Zdrowia, jak również komercyjnie klientom korporacyjnym i indywidualnym. Z siecią współpracuje obecnie ponad 120 lekarzy.

– Konsekwentnie rozbudowujemy naszą sieć centrów medycznych działając w zintegrowanym modelu skoordynowanej opieki zdrowotnej. Medicor oferując usługi ambulatoryjne, a także z zakresu diagnostyki obrazowej doskonale wpisuje się w naszą strategię. Chcemy uzyskiwać naturalne synergie z myślą o pacjentach, dlatego jesteśmy zainteresowani akwizycjami w miastach, gdzie nasze ośrodki diagnostyczne i ambulatoryjne mogą się wzajemnie uzupełniać. Medicor był dotychczas naszym podwykonawcą, dzięki czemu mogliśmy lepiej poznać standard oferowanej tam opieki medycznej i z pełnym przekonaniem podjąć decyzję o przejęciu  – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

– Połączenie lokalnego potencjału z siłą ogólnopolskiej marki będzie dużą korzyścią dla naszych pacjentów i pracowników. Jesteśmy przekonani, że to właściwy krok, z którego obie strony będą w pełni zadowolone – mówi Taduesz Mazurek, prezes zarządu spółki Medicor.

W Rzeszowie działa już centrum medyczne Lux Med przy alei Kopisto 1. Dołączenie sieci Medicor do Grupy Lux Med oznacza zwiększenie liczby rzeszowskich placówek Grupy do pięciu i łącznie 172 na terenie całego kraju.

Sprzedającemu doradzali bank inwestycyjny BESI oraz Kancelaria Krassowski, natomiast doradcami kupującego byli Kancelaria Gessel oraz PwC.