Lux Med przeszkolił młodzież z Torunia w ramach akcji „Umiem Pomóc”

0
832

Prawie 600 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w Toruniu uczestniczyło w wykładach i praktycznych warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zorganizowanych w ramach szóstej edycji akcji „Umiem Pomóc”. Szkolenia prowadzone przez zespół wykwalifikowanych instruktorów Akademii Ratownictwa Lux Med odbywały się od kwietnia do czerwca 2016 w wybranych placówkach edukacyjnych.

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród toruńskich uczniów pokazują, że większość z nich deklaruje gotowość do udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, ale tylko w teorii. Natomiast ponad połowa (56 procent) respondentów przyznała, że w sytuacji realnego zagrożenia bałaby się podjąć akcję ratowniczą.

Główna obawa młodych ludzi wynikała z lęku przed niepowodzeniem i możliwością poniesienia odpowiedzialności prawnej w sytuacji nieprawidłowego udzielenia pomocy. Dodatkową niepewność w młodzieży wzbudzała wizja bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym i niepokój o własne bezpieczeństwo czy zdrowie.

– Wyniki badań w Toruniu nie zaskakują. Lęk czy brak pewności stanowią dość powszechną barierę, z którą stykamy się w każdym regionie, w którym prowadzimy naszą akcję. To tylko potwierdza fakt, że regularne szkolenia są bardzo potrzebne – mówi lekarz Mariusz Pacałowski, dyrektor merytoryczny Akademii Ratownictwa Grupy Lux Med.

Ponad 40 procent uczniów wyraziło chęć zdobycia praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, aniżeli samej tylko teorii w tym zakresie. Dlatego program „Umiem Pomóc” stawia na praktykę i naukę od doświadczonych ratowników, którzy na co dzień i w różnych okolicznościach niosą pomoc poszkodowanym.

– Podczas 4 godzin szkoleń nasi podopieczni uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy pod czujnym okiem profesjonalnych i doświadczonych ratowników. Ci w przystępny sposób przekazują im wiedzę, jak bezpiecznie i skutecznie działać w realnej sytuacji. Dzielą się swoimi doświadczeniami oraz przykładami z codziennej pracy. Instruktorzy pokazują młodzieży, jak zapanować nad własnym stresem, by umieć efektywnie ruszyć na pomoc – dodaje Maciej Pająk, dyrektor Pogotowia Grupy Lux Med, instruktor Akademii.

Inicjatywa „Umiem Pomóc” trwa od 2011 roku, a jej celem jest zapoznanie uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczna nauka ratowania zdrowia i życia. Młodzież dowiaduje się także, jak pokonywać obawy, które często stanowią blokadę przed właściwym działaniem w sytuacji, gdy kluczowe znaczenie ma szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Program stanowi również istotne wsparcie procesu kształtowania wrażliwości społecznej młodych ludzi i wysiłku edukacyjnego szkół oraz nauczycieli w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Do tej pory w ramach kampanii „Umiem Pomóc” oprócz uczniów z Torunia przeszkoleni zostali uczniowie z Warszawy, Piaseczna, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Trójmiasta oraz Poznania (w sumie około 4 tysiące osób).