Lux Med Trójmiasto S.A.: wzrost przychodów za rok obrotowy 2017

0
1250

Za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku spółka Lux Med Trójmiasto S.A. (dawniej – Swissmed Prywatny Serwis Medyczny) zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 17 992 tys. zł. i w porównaniu do przychodów z analogicznego okresu roku poprzedniego były one wyższe o 0,9 procenta.

Największy wzrost przychodów dotyczył świadczeń oferowanych na rzecz pacjentów komercyjnych (o 11,1 procenta). Wzrost dotyczył także przychodów uzyskiwanych ze świadczeń oferowanych pacjentom abonamentowym (o 3,1 procenta).

W roku obrotowym 2017 zanotowano także zysk netto w wysokości 642 tys. zł. Rok wcześniej miał wartość 407 tys. zł.

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. to sieć przychodni działających na Pomorzu. Placówki o łącznej powierzchni 1900 mkw. zlokalizowane są w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim. Firma zatrudnia prawie 300 pracowników, a do dyspozycji pacjentów jest około 50 gabinetów konsultacyjnych.

Spółka koncentruje się na świadczeniach dla klientów abonamentowych oraz FFS (fee for serwice). Obecna strategia nie wyklucza jednak poszerzenia działalności o kolejne obszary biznesowe.

Na początku kwietnia 2018 roku 100 procent akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny kupił Lux Med. sp. z o.o.

Jedynym członkiem zarządu Lux Med Trójmiasto została Monika Dałek. Roman Walasiński, który dotychczas był prezesem spółki, został członkiem Rady Nadzorczej.

Spółka planuje kontynuację procesu umacniania prowadzonej działalności operacyjnej, ze szczególnym naciskiem na rozwój usług świadczonym na rzecz pacjentów centrów medycznych i towarzystw ubezpieczeniowych, a także wzmożone działania zachęcające pacjentów prywatnych do skorzystania z oferty spółki.

Poza tym po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego wniosku o zniesienie dematerializacji akcji, planowane jest ubieganie się o wycofanie wszystkich akcji spółki z obrotu na alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.