Lux Med uczestnikiem kampanii „Serca w pracy”

0
1017

Bupa, której częścią jest Lux Med, wraz ze Światową Federacją Serca (WHF) rozpoczęły kampanię „Serca w pracy”, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na to, jaki wpływ na zdrowie serc ma praca i jak można je chronić. Według światowej Organizacji Zdrowia choroby serca są dziś najczęstsza przyczyną zgonów na świecie. Te niepokojące wskaźniki wymagają interwencji i szczególnej dbałości o serce i profilaktykę schorzeń kardiologicznych.

– To jaki prowadzimy styl życia, w jakim tempie żyjemy, jak się odżywiamy, czy eliminujemy niezdrowe nawyki, w jakim jesteśmy otoczeniu nie tylko w domu, ale i w pracy – wszystko ma ogromne znaczenie dla zdrowia naszego serca. Zwłaszcza rodzaj czy tryb pracy odgrywają dużą rolę dla jego kondycji. Poświęcamy tej aktywności średnio 8 godzin dziennie, zdarza się, że więcej. I serce to czuje. Jeśli nasze obowiązki zawodowe wiążą się ze stałym stresem, intensywnością działania lub też biernym trybem życia – nie pozostaje to bez znaczenia dla naszego zdrowia – przekonuje dr n med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Biura Edukacji Zdrowotnej  Lux Med.

Specjaliści dostrzegają więc związek pomiędzy pracą, a kondycją serca. Akcja „Serca w pracy” ma na celu zwrócenie uwagi na codzienne ryzyko czynników, które oddziałują niekorzystnie na zdrowie. Za pośrednictwem specjalnie opracowanego kalkulatora online http://poland.bupaheartage.com/  można zbadać „wiek serca”.

W dotychczasowych badaniach prowadzonych przez Bupa, „Serca w pracy” okazało się, że na całym świecie, respondenci z Francji i Hiszpanii mieli serca o 4,7 i 4,6 lat starsze w porównaniu ankietowanymi z Południowej Afryki i Indii, którzy mieli najzdrowszy wiek serca (odpowiednio: 1,5 i 2 lata starszy).

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w skoordynowanym modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Obecnie opieka medyczna świadczona jest już w 180 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się  obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się ponad 1 600 000 pacjentów.

Grupa ma siedem szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), pięć szpitali w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia),  trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center), a kolejne dwa to szpitale onkologiczne (Magodent).

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także: Lux Med Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed, Medicor i Centrum Zdrowia Medycyna. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Centrum Zdrowia Medycyna specjalizuje się w usługach ambulatoryjnych. Medicor oferuje świadczenia ambulatoryjne i diagnostykę obrazową. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.