Lux Med: V Akademia Pielęgniarek i Położnych

0
910


Już po raz piąty pracownicy Grupy Lux Med spotkali się w ramach Akademii Pielęgniarek, Położnych, Ratowników Medycznych i Asystentek Stomatologicznych. Dla uczestników przygotowano cykl interdyscyplinarnych wykładów prowadzonych przez uznanych ekspertów, którzy reprezentują firmy i organizacje zajmujące się profilaktyką i szeroko pojęta opieką nad pacjentem.

V Akademia Pielęgniarek, Położnych, Ratowników Medycznych i Asystentek Stomatologicznych odbyła się 21 września 2013 w Warszawie. Dla uczestników przygotowano 12 wykładów o zróżnicowanej tematyce. Pielęgniarki, dowiedziały się między innymi jak pielęgnować pacjentów ze stomią, jak należy przygotować rodziców i dzieci przed pierwszą wizytą szczepienną, jak prowadzić profilaktykę zakażeń szpitalnych, jak edukować i rozmawiać z pacjentami z rozpoznaną chorobą onkologiczną. Inne prezentowane tematy to: wstęp do onkologii (dane na temat zachorowań w Polsce i na świecie), profilaktyka raka szyjki macicy, szczepienia przed podróżą, przeciwdziałanie zakażeniom ran. Oprócz kwestii medycznych został także omówiony aspekt prawny dotyczący samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych w kontekście obowiązujących przepisów.

Uczestnicy  zajęć mogli także dyskutować i wymieniać się doświadczeniami z ich codziennej pracy z pacjentami.
-Te szkolenia i wykłady są dla mnie szczególnie cenne – bo poszerzają moją wiedzę, a na tym zyskujemy my jako personel, a także pacjenci. Równie ważne są kontakty z koleżankami z innych placówek Lux Med oraz wymiana doświadczeń  – podsumowała Ewa Zych, pielęgniarka z placówki Medycyny Rodzinnej przy ulicy Grójeckiej w Warszawie

–  Wszyscy wiemy jak ważna dla pacjentów jest jakość obsługi, dlatego też dbamy o kompetencje, wiedzę i umiejętności naszych pracowników. Konsekwentnie inwestujemy w ich rozwój i podnoszenie kwalifikacji, co przekłada się na standard świadczonych usług i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – powiedziała Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy Lux Med, która w trakcie wydarzenia została uhonorowana przez Polski Komitet Zwalczania Raka za kampanię na rzecz wrażliwości onkologicznej „Onkonawigator”. Kampania ma na celu wzmocnienie czujności w zakresie ryzyka zachorowania na nowotwór wśród lekarzy i pielęgniarek.