Lux Med wprowadza e-skierowanie w medycynie pracy

0
2619

Lux Med jako pierwszy na rynku wprowadza aplikację usprawniającą proces realizacji badań w zakresie medycyny pracy. E-skierowania stanowią ułatwienie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Jest to pierwsze w Polsce narzędzie do monitorowania ważności wydanych orzeczeń lekarskich oraz do elektronicznego zarządzania skierowaniami na badania w zakresie medycyny pracy. Pozwala ono firmom całkowicie zrezygnować z papierowych skierowań.

Zaletą aplikacji jest oszczędzenie czasu, a także prosta i intuicyjna obsługa. Przy użyciu aplikacji można wystawiać zbiorcze skierowania, można także automatycznie powiadamiać pracowników o konieczności wykonania badań, za pomocą sms-ów lub maili. Program przypomina także o konieczności wystawienia skierowania i pozwala na śledzenie statusu realizacji badań.  Dzięki temu minimalizuje się ryzyko niewykonania badań w wyznaczonym terminie.

Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 1 900 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 200 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich.