Lux Med wprowadza zatwierdzenie wizyty online

0
1077

Centrum Medyczne Lux Med wprowadziło nową usługę w zakresie e-zdrowia. Pacjenci oczekujący na zatwierdzenie umówionej wizyty w placówce mogą to zrobić, bez zgłaszania się do recepcji, na stronie jestem.luxmed.pl

Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy w okresie wzmożonej zachorowalności, w placówkach medycznych czas oczekiwania do recepcji wydłuża się. Nowe rozwiązanie umożliwia samodzielną rejestrację umówionej wizyty bez pomocy pracowników recepcji.

Z rozwiązania tego mogą korzystać osoby pełnoletnie, które są pacjentami abonamentowymi i korzystają z konsultacji, za które nie muszą płacić (w całości lub w części), a także osoby, które mają zarezerwowane badanie USG w ramach abonamentu, za które nie muszą płacić.

Online można się zarejestrować najwcześniej 15 minut przed wizytą. W tym celu wystarczy wejść na stronę jestem.luxmed.pl, podać swój login – numer telefonu komórkowego, oraz hasło – numer PESEL. Wówczas otrzymuje się informację, w którym gabinecie czeka specjalista.

Już wkrótce podobny sposób zatwierdzania wizyt będzie możliwy w przypadku wizyt z zakresu medycyny pracy.

Portal Pacjenta Lux Med. umożliwia rezerwowanie i odwoływanie wizyt u lekarza, przeglądanie historii wcześniejszych konsultacji, sprawdzenie grafików pracy lekarzy i informacji o lokalizacji placówek należących do Grupy Lux Med. Portal zawiera wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w placówkach własnych Grupy wraz z komentarzem lekarza, a także wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w placówkach współpracujących. Portal Pacjenta jest również dostępny na urządzeniach mobilnych, takich jak na przykład smartfony.

Lux Med organizuje także czaty ze specjalistami, zapewnia możliwość korzystania z porad online oraz możliwość zadawania pytań lekarzowi na temat odbytej wizyty drogą elektroniczną.