Lux Med współorganizatorem I Kongresu Zdrowia

0
906

Grupa Lux Med jest współorganizatorem I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się 29 i 30 września 2016 roku w Warszawie. Pierwszego dnia Kongresu przedstawiciele Lux Med będą moderować cztery panele, drugiego dnia prezes Lux Med weźmie udział w dwóch sesjach plenarnych.

W czwartek 29 września 2016 roku Michał Rybak, członek zarządu Lux Med będzie moderatorem panelu pod tytułem „System ochrony zdrowia – publiczny czy prywatny?”. Panel odbędzie się o godzinie 11:15.

W tym samym czasie Monika Tomaszewska, dyrektor Departamentu Pielęgniarstwa i Położnictwa Lux Med będzie moderowała panel „Profesjonaliści medyczni – jak kształcić, motywować i zniwelować deficyt”.

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med będzie moderatorem panelu „Pacjent i pracownik. Nowoczesna medycyna pracy”, który odbędzie się o godzinie 13:15.

Natomiast o godzinie 15.00 panel na temat opieki koordynowanej będzie moderował Krzysztof Kurek, członek zarządu Lux Med.

Drugiego dnia Kongresu prezes Anna Rulkiewicz weźmie udział w następujących sesjach plenarnych: „Inwestycje sektora prywatnego – fakty i mity”, o godzinie 10:15, oraz „Przedsiębiorczość i służba publiczna w ochronie zdrowia” o godzinie 11:45.

Podczas pierwszego dnia spotkania organizatorzy planują serię warsztatów z udziałem ekspertów. W ich trakcie zostaną opracowane rekomendacje dotyczące poszczególnych segmentów systemu ochrony zdrowia. W drugim dniu odbędą się obrady plenarne z udziałem przedstawicieli interesariuszy systemu.

Wszystkie rekomendacje Kongresu zostaną zebrane w postaci raportu, wokół którego prowadzona będzie dalsza dyskusja publiczna. Księga rekomendacji zostanie także przekazana ministrowi zdrowia, parlamentarzystom oraz przedstawicielom zainteresowanych środowisk.

Współorganizatorami Kongresu są także: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polska Federacja Szpitali, Porozumienie Zielonogórskie, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma oraz Rzeczpospolita.

Kongres Zdrowia Pracodawców RP odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ulicy Bolesława Prusa 2.

Informacje na temat Kongresu i program dostępne sa na stronie: www.kongreszdrowia.pl