LUX MED zainteresowany rozwojem opieki koordynowanej

0
886


Grupa LUX MED jest zainteresowana dalszym rozwojem na rynku usług szpitalnych.  Stawia także na rozwój opieki skoordynowanej, co oznacza także rozwój usług ambulatoryjnych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych oraz opiekuńczych.

W roku 2012 do Grupy dołączyły szpitale Endoterapia (w Warszawie i Łodzi), które specjalizują się w usługach endoskopowych. LUX MED prowadzi też wieloprofilowy Szpital przy ulicy Puławskiej w Warszawie oraz ośrodek MegaMed, który świadczy usługi z zakresu chirurgii jednego dnia. Łącznie prowadzi 4 szpitale.

– Widzimy duże szanse rozwoju szpitalnictwa w Polsce. Chcemy działać na tym rynku jako inwestor i operator. Od lat współpracujemy z NFZ i chcemy, aby ta współpraca rozwijała się także w zakresie hospitalizacji. Bupa ma doświadczenie w działalności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i LUX MED będzie czerpał z tej wiedzy z korzyścią dla całego rynku – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED. – Bardzo liczymy na zapowiadane przez rząd wprowadzenie promes na kontrakty szpitali z NFZ. Umożliwiłoby to długofalowe planowanie inwestycji na rynku usług szpitalnych zgodnie z potrzebami danego regionu i zachęciło inwestorów do większego zaangażowania w ten sektor usług medycznych.

Zamiarem LUX MED jest zwiększenie do roku 2015 liczby placówek ambulatoryjnych o ponad 20, nie wykluczone są też przejęcia szpitali. Grupa jest zainteresowana placówkami skomercjalizowanymi, działających w większych miastach oraz w miastach średniej wielkości. LUX MED chce także rozwijać pracownie diagnostyczne, a w dalszej perspektywie – usługi długoterminowe.

– Stawiamy na opiekę koordynowaną, dlatego interesuje nas zarówno rozwój usług ambulatoryjnych jak i szpitalnych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych – mówi prezes Anna Rulkiewicz.

LUX MED w ostatnich miesiącach otworzył nowe placówki w Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. Następne zostaną uruchomione w Wałbrzychu i Elblągu.
– W kolejnych latach zamierzamy wejść między innymi do Białegostoku, Torunia i Rzeszowa.– dodaje prezes Anna Rulkiewicz.

Obecnie Grupa LUX MED  posiada 118 placówek oraz 1500 przychodni współpracujących. Obejmuje opieką 1200 tysięcy pacjentów. Zatrudnia 9,5 tysiąca osób, w tym ponad 4 tysiące lekarzy.

W 2012 roku przychody Grupy LUX MED wyniosły ponad 764 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10 procent. Abonamenty tworzyły 74 procent przychodów, usługi fee for service – 12 procent, usługi finansowane w ramach kontraktu z NFZ – 7 procent i usługi świadczone w ramach współpracy z firmami ubezpieczeniowymi – również 7 procent.