M.W. Trade: nowy wiceprezes zarządu

0
1058

Rada Nadzorcza spółki M.W. Trade podjęła decyzję o powołaniu nowego członka zarządu. Wiceprezesem spółki został z dniem 2 listopada 2011 roku Marek Tomczuk.

Marek Tomczuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1981-1989 pracował w Narodowym Banku Polskim. Marek Tomczuk brał aktywny udział w tworzeniu nowego systemu bankowego w Polsce. W 1988 został powołany przez Prezesa NBP w skład zespołu wydzielającego ze struktur NBP i tworzącego Bank Zachodni S.A. W latach 1989-1991 był dyrektorem Biura Zarządu Banku Zachodniego S.A. Z inicjatywy KGHM „Polska Miedź” S.A. i Banku Handlowego S.A. tworzył od podstaw Cuprum Bank S.A., gdzie w latach 1991-1994 objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu a następnie Prezesa Zarządu. W 1994 do 1996 zarządzał jednym z największ ych oddziałów Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. Następnie podjął się zadania ulokowania na Dolnym Śląsku oddziałów banków zagranicznych – w latach 1996 do 1999 był dyrektorem oddziałów Bank Creditanstalt S.A. oraz Hypo-Vereinsbank Polska S.A. W roku 1999 Marek Tomczuk objął stanowisko dyrektora regionalnego w ING Bank SA., gdzie do 2009 roku zarządzał siecią oddziałów bankowych, placówek franczyzowych, zewnętrznymi sieciami sprzedażowymi. Marek Tomczuk ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu bankowości i problematyki zarządzania bankiem. W 2008 roku uzyskał tytuł Certified Coach w ramach organizacji International Coaching Community (ICC).

M.W. Trade S.A. świadczy usługi na rzecz podmiotów z sektora publicznej służby zdrowia, głownie publicznych szpitali, oraz podmiotów dostarczających produkty oraz usługi na rzecz szpitali. M.W. Trade działa od 2004 roku. Od 2008 spółka jest notowana na GPW.

Większościowym (51 procent udziałów) akcjonariuszem spółki M.W. Trade jest Getin Bank. Prezesem spółki jest Rafał Wasilewski, który posiada ponad 18 procent akcji spółki. Członkiem zarządu spółki jest Urszula Głogowska.