Madica Pro Familia: strata i spadek przychodów w IV kwartale 2013

0
820


Medica Pro Familia S.A. zanotowała w IV kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1 137 557,05 zł. Przychody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wyniosły 3 746 173,19 zł.  Przychody były niżesz niż zanotowane rok wcześniej. Spółka zanotowała także stratę w całym roku 2013.

W IV kwartale roku 2012 przychody spółki wyniosły 1 193 003,75 zł. Natomiast od 3 sierpnia do 31 grudnia 2012 roku miały wartość 1 348 543,57 zł.

W IV kwartale roku 2013 strata spółki wyniosła 267 569,80 zł, a w całym roku 2013 – 630 513,22 zł. W roku 2012 odnotowano zysk w wysokości  ponad 500 tysięcy złotych.

W listopadzie 2013 roku Medica Pro Familia poinformowała o odwołaniu prognozy wyników finansowych spółki za rok 2013. Spółka planowała w roku 2013 powiększyć powierzchnię dotychczasowej przychodni w Warszawie, co umożliwiłoby przyjęcie większej liczby pacjentów i tym samym zrealizowanie większego przychodu. Spółka zapowiedziała, że proces ten się wydłuża i szacowała, że przejęcie dodatkowej powierzchni będzie możliwe w pierwszym kwartale 2014 roku.

Grupa informuje w sprawozdaniu finansowym, że rozpoczęła działania mająca na celu otwarcie dwóch dodatkowych ośrodków w Warszawie. Mają one powstać na terenie Ursynowa i Pragi. W jednym z nowych ośrodków Grupa będzie dysponować miejscami do hospitalizacji, co pozwoli poszerzyć spektrum prowadzonych badań klinicznych. W IV kwartale 2013 roku spółka podpisała 28 kontraktów na badania kliniczne.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro FamiliaS.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

Siedziby spółek znajdują się w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 14/1. Zarząd spółki dominującej tworzą: Andrzej Opadczuk i Magdalena Opadczuk. Medica Pro Familia S.A. zadebiutowała 25 stycznia 2013 roku na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej spółka planuje inwestycje w kolejne placówki.