Magellan S.A: 22,1 mln zł zysku po trzech kwartałach

0
909

Spółka Magellan S.A., oferujące usługi finansowe dla firm z rynku medycznego, uzyskała po trzech kwartałach 2011 roku 22,1 mln zł zysku netto, co stanowi wzrost o 32 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży w tym czasie osiągnęly 63,9 mln, co stanowi wzrost o 42 procent. Zysk netto spółki uzyskany trzech kwartałach 2011 roku jest równy 94 procentom wyniku netto za cały rok 2010. Kontraktacja osiągnęła poziom 863 mln zł, co stanowi wzrost o 38 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w tym kontraktacja bilansowa wyniosła 538 mln zł (wzrost o 15 procent), kontraktacja pozabilansowa – 325 mln zł (wzrost o 107 procent), kontraktacja bilansowa spółek zależnych na poziomie 88 mln zł (wzrost o 209 procent).

Magellan zanotował wzrost o 44 procent do liczby 1 906 liczby zawartych umów z podmiotami, które korzystają z usług finansowych spółki. Średnia wartość umowy wynosiła 282 tysiące złotych. Na koniec trzeciego kwartału roku 2011 spółka miała 581 współpracujących klientów, w tym 129 pozyskanych w ciągu tego okresu. Wśród nich jest 59 jednostek służby zdrowia oraz 70 firm dostarczających sprzęt lub usługi dla jednostek służby zdrowia.

Magellan stale współpracuje z 9 bankami, zapewniającymi dostęp do ponad 193 mln zł limitów kredytów bankowych. Na dzień 30 września wykorzystanie limitów wyniosło 146 mln zł. Grupa pozyskała także w ciągu trzech kwartałów 2011 roku nowe limity kredytowe w wysokości 76 mln zł, w tym 12,5 mln zł dla spółek zależnych. Spółka realizowała także programy emisji obligacji własnych o wartości 375 mln zł.

Magellan S.A. działa od roku 2006 (przedtem od roku 1998 funkcjonowała jako spółka z o.o.). Od 2007 jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W strukturze akcjonariatu znajdują się Polish Enterprise Fund, Fundusze zarządzane przez PKO TFI S.A., Klienci, których portfelem zarządza Pioneer Pekao Investment Management S.A, PZU Asset Management S.A. oraz pozostali akcjonariusze. Magellan S.A. prowadzi również działalność na terenie Czech i Słowacji poprzez Spółki zależne – Med.-Finance Magellan S.r.o z siedzibą w Pradze oraz Magellan Slovakia S.r.o. z siedzibą w Bratysławie.