Magodent będzie działać w Szpitalu Swissmed

0
1220

Spółka Swissmed Development S.A. podpisała list intencyjny z Maciejem Sadowskim, prowadzącym NZOZ Magodent, który dotyczy podjęcia długotrwałej współpracy. Pierwszym etapem tej współpracy będzie wynajęcie przez Magodent pomieszczeń na terenie Szpitala Swissmed w Warszawie.

Magodent będzie wynajmował pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 4.454,18 mkw składającego się z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. NZOZ będzie także wynajmował sprzęt medyczny oraz pozostałe wyposażenie szpitala. Celem wynajęcie będzie prowadzenie działalności medycznej.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia wyjaśnia, że decyzja o podjęciu takiej współpracy była uzasadniona tym, że właściciel NZOZ-u Magodent jest przedsiębiorcą prowadzącym od 10 lat działalność medyczną i posiada ugruntowaną pozycję na rynku medycznym w szczególności w zakresie onkologii, kardiologii inwazyjnej i diagnostyki obrazowej.

Kolejnym etapem wzajemnej współpracy stron będzie zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie prowadzić działalność medyczną w Szpitalu Swissmed Warszawa, a następnie zawarcie pomiędzy tą spółką z o.o., a Swissmed Development umowy zamiany udziałów na warunkach: 34 procent udziałów spółki z o.o. w zamian za 66 procent udziałów Development – bez dopłat. Spółka z o.o. ma się stać najemcą Szpitala Swissmed Warszawa wraz z wyposażeniem. Umowy najmu mają zostać zawarte na okres nie krótszy niż 10 lat.

Magodent prowadzi zarówno przychodnie, jak i szpital, w którym funkcjonują oddziały chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, ginekologii oraz kardiologii. W ramach przychodni działają także poradnie: ortopedyczna, onkologiczna, neurologiczna, endokrynologiczna, ginekologiczno-położnicza. Placówka dysponuje rezonansem magnetycznym oraz tomografem komputerowym. Świadczy także usługi stomatologiczne. Finansowanie Narodowego Funduszu uzyskane przez Magodent w 2012 ma wartość 51 115 212,54 zł. Kontrakt dotyczy leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. 

Swissmed Centrum Zdrowia jest częścią Grupy Kapitałowej Swissmed, która obejmuje także Swissmed Prywatny Serwis Medyczny oraz Swissmed Nieruchomości sp. z o.o i Swissmed Development sp. z o.o. Swissmed prowadzi dwa szpitale – w Gdańsku i w Warszawie oraz sieć przychodni na Pomorzu i w stolicy. Szpital w Gdańsku prowadzi 16 oddziałów z 72 – łóżkami. Warszawski 45-łóżkowy szpital rozpoczął działalność we wrześniu 2011 roku.  Wartość kontraktu z NFZ warszawskiego Szpitala Swissmed wynosi 3 111 635 zł. Kontrakt finansuje tylko leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyki oraz otolaryngologii.