Mavit: nowa metoda leczenia stożka rogówki

0
890


Centrum Medyczne Mavit wprowadziło kolejną metodę leczenia stożka rogówki – wszczepianie pierścieni śródrogówkowych z wykorzystaniem lasera femtosekundowego. Zabieg ma na celu zahamowanie lub spowolnienie progresji stożka rogówki, poprawiając w wielu przypadkach ostrość wzroku oraz tolerancję soczewek kontaktowych.

Stożek rogówki (keratoconus) to choroba rogówki występująca, według różnych statystyk, z częstością od 1:400 do 1:2000 osób. Może rozpocząć się już w dzieciństwie. Polega na samoistnym scieńczaniu się rogówki, powodującym narastanie wady wzroku, powstawanie astygmatyzmu nieregularnego, a tym samym pogarszanie się widzenia. Stożek rogówki występuje zdecydowanie częściej u pacjentów z alergią i nawykowym pocieraniem oczu. Choroba ta nie wywołuje bólu, jej wykrycie lub potwierdzenie następuje po dokładnych badaniach topografii rogówki. W początkowych stadiach stożka ostrość widzenia może być w zadowalający sposób korygowana okularami lub soczewkami kontaktowymi. W stadiach zaawansowanych korekcja taka jest niewystarczająca.

Wszczepienie pierścieni może zahamować lub spowolnić postęp stożka, a jednocześnie, w wielu przypadkach, poprawić ostrość wzroku i tolerancję soczewek kontaktowych. Zarówno cross linking, jak i pierścienie śródrogówkowe pozwalają odroczyć na wiele lat lub wykluczyć konieczność wykonania przeszczepu rogówki.

Po zahamowaniu progresji stożka rogówki można stosować również inne, komplementarne chirurgiczne metody poprawy ostrości wzroku – soczewki fakijne lub, w niektórych przypadkach, specjalne techniki korekcji laserowej.

Centrum Medyczne  Mavit prowadzi w Warszawie przy ulicy Podleśnej Szpital Specjalistyczny, w którym przeprowadzane są operacje zaćmy, operacje jaskry, zaćmy z jaskrą, witrektomii, zabiegi laserowej korekcji wzroku i inne zabiegi okulistyczne. W Warszawie Mavit prowadzi również ośrodek okulistyczny przy ulicy Migdałowej na Ursynowie.

Mavit oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt Centrum na rok 2015 zawarty z mazowieckim oddziałem NFZ ma wartość ponad 10 mln zł. Środki te finansują leczenie szpitalne w zakresie okulistyki, na które przeznczone jest ponad 9 mln zł, oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Mavit prowadzi również w Katowicach Szpital Specjalistyczny, oferujący zabiegi w zakresie laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz okulistyki.