Mavit: środki unijne na inwestycję

0
1134

Centrum Medyczne Mavit otrzyma dofinansowanie na zrealizowaną inwestycję rozbudowy placówki w Warszawie. Środki będą pochodziły z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło w grudniu 2011 roku. Jej całkowita wartość wyniosła ponad 4,8 mln zł, z czego wsparcie ze środków unijnych wyniesie 570 tys. zł. Środki zostały przyznane w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Umowę podpisali: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz prezes zarządu CM Mavit Sp. z o.o. Andrzej Mądrala.

Środki zostały przeznaczone na inwestycję związaną z rozbudową i wyposażeniem placówki Centrum Medycznego Mavit Sp. z o.o. działającej w Warszawie przy ul. Podleśnej 61. Projekt rozbudowy miał na celu dostosowanie infrastruktury placówki do obowiązujących przepisów poprzez rozbudowę o blok operacyjny i oddział szpitalny wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu okulistycznego, zwiększającego możliwości diagnozowania i leczenia, jak również poprawiającego jakość świadczonych usług. Zakupiony sprzęt był niezbędny do wyposażenia planowanego bloku operacyjnego oraz umożliwienia przeprowadzania zabiegów o wyższej jakości – bardziej bezpiecznych dla pacjentów (nowoczesny fakoemulsyfikator), jak również rozszerzenia zakresu oferowanych usług, a tym samym ich dostępności dla pacjentów (zabiegi witrektomii). Oprócz tego rozszerzono działalność diagnostyczną oraz operacyjną o zabiegi zaćmy z jaskrą oraz operacje jaskry.

Rozbudowa ośrodka objęła 303,5 mkw przeznaczonych na oddział pobytowy, 180 mkw wydzielonych pod blok operacyjny oraz 183 mkw podpiwniczenia (część socjalna wraz z archiwum dokumentacji medycznej). Na nowo powstałym bloku operacyjnym, dzięki stropom laminarnym, zapewniona jest bardzo wysoka czystość pola operacyjnego. W sali operacyjnej, wybudzeniowej i salach pobytowych została rozprowadzona i¬nstalacja gazów medycznych. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i operacyjny oraz w materiały najwyższej jakości.

– Decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego pozwoliła nam na przeprowadzenie ogromnej inwestycji, wpływającej nie tylko na rozbudowę naszego ośrodka i rozszerzenie działalności diagnostycznej, ale przede wszystkim na zakup unikalnego systemu do przeprowadzania zabiegów usunięcia zaćmy oraz operacji witreoretinalnych, ratujących wzrok. Cieszymy się, że dzięki temu możemy pomóc większej grupie pacjentów – mówi dr Andrzej Mądrala, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Mavit Sp. z o.o.
Warszawska spółka jest działającą od 2000 r. prywatną placówką medyczną. Szczególny nacisk kładzie się na stosowanie najwyższej jakości sprzętu medycznego oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej, poprzez szkolenia krajowe i zagraniczne, co bezpośrednio wpływa na najwyższą jakość świadczonych usług.

W ośrodkach okulistycznych Centrum Medycznego Mavit w Warszawie do chwili obecnej przyjętych zostało ponad 100 000 pacjentów, wykonano blisko 7 000 zabiegów laserowej korekcji wad wzroku oraz ponad 16 000 operacji usunięcia zaćmy. Wykonano także ponad 28 000 laserowań różnego typu: przedniego (kapsulotomia) lub tylnego odcinka oka (u chorych na cukrzycę) oraz fotokoagulacji siatkówki. W placówce na warszawskich Bielanach, jako pierwszym ośrodku w Polsce, zostały wykonane pierwsze zabiegi laserowej korekcji wady wzroku metodą femtoLASIK.

W marcu 2010 roku nastąpiło otwarcie Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego Mavit w Katowicach. W placówce świadczone są usługi diagnostyczne oraz operacyjne z zakresu laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Wyróżnikiem ośrodka są także zaawansowane badania audiologiczne. W szpitalu prowadzona jest także pracownia RTG, pozwalająca na kompleksową diagnostykę pacjentów. Pozwala to na skrócenie czasu diagnozy oraz przyspieszenie procesu leczenia. Obecnie w placówce w Katowicach uruchamiana jest działalność okulistyczna dla dorosłych oraz dzieci, gdzie do dyspozycji pacjentów oddano poradnię oraz oddział szpitalny. Oddziały szpitalne składają się obecnie z 40 łóżek, w tym 18 łóżek przeznaczonych dla dzieci. W szpitalu zdiagnozowano już blisko 7 000 pacjentów oraz wykonano ponad 2 000 operacji.

Pacjentami CM Mavit są osoby zamieszkałe na terenie całej Polski, jak i za granicą. Większościowy udział w spółce Mavit posiadają fundusze z grupy Resource Partners.