MCI Management: 10 mln zł zysku w I kwartale

0
932

W I kwartale 2012 r. MCI osiągnął dodatni wynik finansowy. Skonsolidowany roczny zysk netto wyniósł 9,5 mln zł. Wartość skonsolidowanych aktywów wzrosła do 650,1 mln zł a aktywa netto wyniosły 535,1 mln zł. Średnia roczna stopa zwrotu netto (IRR) z całego portfela zarządzanego przez MCI, od początku działalności, wyniosła 19,37%.

– W pierwszym kwartale nasz zysk netto wyniósł ok 10 mln zł GK MCI oraz zanotowaliśmy dalszy wzrost wartość aktywów netto. Główny wpływ na wyniki MCI miały: spadek wartości akcji ABC Daty SA oraz wzrost wartości certyfikatów funduszu MCI.TechVentures w wyniku przeszacowania inwestycji w Netretail Holding B.V. do wartości rynkowej z dyskontem w stosunku do umowy sprzedaży. Przewidywane wpływy z tytułu sprzedaży w wyniku zamknięcia inwestycji w Netretail Holding B.V. to ok. 160 mln zł (38,5 mln euro), przy zwrocie ok. 4,1x CoC i IRR równym 175%. Taki wynik pokazuje, że przyjęta przez nas strategia, przewidująca inwestycje we wzrostowe branże nowych technologii i internetu, i rozwijanie spółek portfelowych w regionalnychi globalnych liderów w swoich sektorach, jest słuszna i przynosi wymierne korzyści naszym inwestorom – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

Całkowita średnia stopa zwrotu netto z inwestycji zrealizowanych przez MCI, w okresie od początku funkcjonowania grupy do końca I kwartału 2012 roku., liczona, jako suma pełnych i częściowych wyjść oraz wartości rezydualnej inwestycji, wyniosła 19,37% rocznie.

Wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) Grupy na koniec kwartału wyniosła 805,2 mln zł (wliczając pełny commitment inwestycyjny funduszy zarządzanych) a aktywa netto spółki wyniosły 535,1 mln zł, rosnąc o ok. 0,6% wobec Q1 2011 r.

MCI został utworzony w 1999 roku. Obecnie Grupa zarządza funduszami: MCI.EuroVentures (ekspansja i buy-out), MCI.TechVentures (wzrost i ekspansja), MCI.BioVentures (start-up i wczesny etap), Helix Ventures Partners (zasiew i start-up), Internet Ventures (wczesny etap i wzrost), MCI.ImmoVentures (nieruchomości i infrastruktura) oraz MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO (absolute return hedge fund). W obszarze zainteresowania Grupy leżą inwestycje w regionie Europy-Środkowo-Wschodniej.

We wrześniu 2011 roku MCI.BioVentures, inwestujący w obszarze biotechnologii, nowych leków, suplementów diety i terapii, materiałów i urządzeń medycznych oraz usług ochrony zdrowia zainwestował 2,5 mln zł w Continuum Care, spółkę świadczącą usługi opieki nad osobami starszymi. W portfelu funduszu są także inne polskie spółki z branży medycznej: Genomed, spółka działająca w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, 4Med i 24Med, prowadzące placówki ambulatoryjne i pogotowie ratunkowe we Wrocławiu, Medcasco, oferująca ubezpieczenia zdrowotne oraz apteka internetowa Domzdrowia.pl.