MCI Management: emisja obligacji

0
988

MCI Management S.A. wyemitował obligacje zwykłe na okaziciela o wartości 54 800 tysiące złotych. Cel emisji obligacji nie został przez spółkę określony. MCI Management zarządza między innymi funduszem MCI BioVentures, inwestującym na rynku medycznym.

MCI został utworzony w 1999 roku. Grupa zarządza funduszami: MCI.EuroVentures (ekspansja i buy-out), MCI.TechVentures (wzrost i ekspansja), MCI.BioVentures (start-up i wczesny etap), Helix Ventures Partners (zasiew i start-up), Internet Ventures (wczesny etap i wzrost), MCI.ImmoVentures (nieruchomości i infrastruktura) oraz MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO (absolute return hedge fund). W obszarze zainteresowania Grupy leżą inwestycje w regionie Europy-Środkowo-Wschodniej.

We wrześniu 2011 roku MCI.BioVentures, inwestujący w obszarze biotechnologii, nowych leków, suplementów diety i terapii, materiałów i urządzeń medycznych oraz usług ochrony zdrowia zainwestował w Continuum Care, spółkę świadczącą usługi opieki nad osobami starszymi. W portfelu funduszu są także inne polskie spółki z branży medycznej: Genomed, spółka działająca w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, 4Med i 24Med, prowadzące placówki ambulatoryjne i pogotowie ratunkowe we Wrocławiu, Medcasco, oferująca ubezpieczenia zdrowotne oraz apteka internetowa Domzdrowia.pl.

Grupa MCI Management SA zakończyła I kwartał 2013 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 9,9 mln zł, czyli o 4,2% większym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W tym czasie aktywa netto Grupy wzrosły o 9 procent w stosunku do roku poprzedniego do 582,1 mln zł.