MCI Management przewiduje 170 mln zł zysku

0
763

Zarząd MCI Management podał do wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych, które Grupa Kapitałowa MCI zamierza osiągnąć na koniec 2013 roku. Zysk netto na koniec roku 2013 jest prognozowany na około 170 mln zł.

Według szacunków zarządu aktywa pod zarządzaniem na koniec 2013 roku osiągną wartość 1,1 mld zł a aktywa netto (NAV) 740 mln zł. Przychody z zarządzania funduszami osiągną 49 mln zł. Według szacunków zarządu do dnia publikacji raportu finansowego za 2013 rok przychody ze sprzedaży aktywów osiągną wartość 100 mln zł.

W I półroczu 2013 roku MCI Management uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 8 778 tys. zł (w I półroczu roku 2012 było to 18 218 tys. zł) oraz zysk netto o wartości 91 169 tys. zł (w I półroczu roku 2012 zysk wyniósł 30 056 tys. zł).
MCI został utworzony w 1999 roku. Grupa zarządza funduszami: MCI.EuroVentures (ekspansja i buy-out), MCI.TechVentures (wzrost i ekspansja), MCI.BioVentures (start-up i wczesny etap), Helix Ventures Partners (zasiew i start-up), Internet Ventures (wczesny etap i wzrost), MCI.ImmoVentures (nieruchomości i infrastruktura) oraz MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO (absolute return hedge fund). W obszarze zainteresowania Grupy leżą inwestycje w regionie Europy-Środkowo-Wschodniej.

We wrześniu 2011 roku MCI.BioVentures, inwestujący w obszarze biotechnologii, nowych leków, suplementów diety i terapii, materiałów i urządzeń medycznych oraz usług ochrony zdrowia zainwestował w Continuum Care, spółkę świadczącą usługi opieki nad osobami starszymi. W portfelu funduszu są także inne polskie spółki z branży medycznej: Genomed, spółka działająca w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, 4Med i 24Med, prowadzące placówki ambulatoryjne i pogotowie ratunkowe we Wrocławiu, Medcasco, oferująca ubezpieczenia zdrowotne oraz apteka internetowa Domzdrowia.pl.