MCO Euromedic: pozytywna opinią Konsultanta Wojewódzkiego

0
786

Ośrodek Radioterapii Euromedic w Otwocku otrzymał formalne potwierdzenie, iż spełnia wszystkie współczesne wymogi i standardy w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego leczenia chorych. Audyt zewnętrzny na ten temat został sporządzony przez zespół audytorów pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kaweckiego – Konsultanta w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej Województwa Mazowieckiego.

Audyt miał na celu kontrolę bezpieczeństwa dla pacjentów, kontrolę jakości dokumentacji medycznej oraz planowania i realizacji leczenia napromieniowaniem.

– Zakład Radioterapii Euromedic-Onkoterapia spełnia wymogi konieczne do bezpiecznego prowadzenia działalności terapeutycznej z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Posiadane wyposażenie aparaturowe jest nowoczesne i umożliwia prowadzenie leczenia na poziomie odpowiadającym współczesnym standardom. Obsada kadrowa odpowiada wymogom ustawowym, przy uwzględnieniu obecnego stopnia wykorzystania aparatury terapeutycznej. Protokoły terapeutyczne i procedury robocze obowiązujące w ośrodku są merytorycznie prawidłowe oraz opracowane w przejrzysty sposób – ocenia prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki w swoim raporcie. 

– Pozytywny wynik audytu ze strony Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej Województwa Mazowieckiego, jak również Państwowej Agencji Atomistyki jest formalnym potwierdzeniem, że oferujemy najwyższy standard usług. Leczeni przez nas chorzy mogą mieć pewność, że terapia, której są poddawani, jest dla nich najlepsza, a oferowana przez nas pomoc spełnia wszystkie współczesne wymogi i standardy – powiedziała  Anna Wiczyńska – Zając, członek zarządu firmy Euromedic Onkoterapia.

Otwock, z punktu widzenia dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, jest optymalną lokalizacją dla ośrodka Euromedic. Placówka – mimo wcześniejszych zapewnień płatnika – nadal nie posiada kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, stąd też w obecnej chwili pracuje w ograniczonym wymiarze, bezpłatnie lecząc chorych. Dane z raportu wskazują, iż MCO Euromedic w Otwocku posiada znaczne rezerwy, jeśli chodzi o możliwości terapeutyczne. Mimo to, do ośrodka wciąż zgłaszają się chorzy nie tylko z województwa mazowieckiego, ale i z całej Polski, którzy musieliby oczekiwać na rozpoczęcie terapii w innych placówkach medycznych nawet kilka miesięcy. Ośrodek od początku swojego istnienia, czyli od lutego 2013, objął opieką ponad 200 pacjentów.

– Zgłaszają się do nas pacjenci, dla których prowadzona przez nas terapia to zabieg ratujący życie. Jeśli szybko rozpoczniemy u nich leczenie, automatycznie zwiększają się ich szanse nie tylko na zahamowanie choroby nowotworowej, ale również na jej całkowite wyleczenie – tłumaczy dr n. med. Andrzej Radkowski, radioterapeuta, szef zespołu lekarskiego Euromedic Onkoterapia w Otwocku.

Leczenie w ośrodku w Otwocku odbywa się w oparciu o najwyższe standardy wypracowane przez Euromedic pod okiem profesjonalnej kadry medycznej, która ma nie tylko wieloletnie doświadczenie w leczeniu schorzeń onkologicznych, ale jest również dobrze przygotowana do obsługi światowej klasy sprzętu naświetlającego. Ośrodek wyposażony został w 2 megawoltowe aparaty do teleradioterapii, aparat do brachyterapii HDR, wysokiej klasy tomograf komputerowy oraz sprzęt medyczny do planowania leczenia. Dzięki temu terapia przynosi lepsze rezultaty, przy jednoczesnym zmniejszeniu ekspozycji zdrowych tkanek na promieniowanie. 

Euromedic Onkoterapia tworzy w Europie ośrodki radioterapii, które dysponują oddziałami brachyterapii i teleradioterapii. W Polsce firma obecna jest od 2000 roku. Euromedic Onkoterapia w Otwocku jest pierwszą placówką tej firmy w województwie mazowieckim oraz czwartą tego typu placówką po Wałbrzychu, Poznaniu i Koszalinie, należącą do firmy Euromedic w Polsce.

Euromedic International jest holenderską spółką holdingową, obecną na rynku od przeszło 22 lat, zatrudniającą blisko 6 000 specjalistów medycznych. Firma posiada centra w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Rosji, Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii i na Litwie. Euromedic jest audytowana przez firmę KPMG, a jej centra działają ściśle według akceptowanych na całym świecie standardów – ISO 9001.