Med-Gastr bez kontraktu z NFZ na usługi szpitalne

0
892


Centrum Medyczne Med-Gastr z Łodzi od początku lipca 2013 roku nie posiada kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne. Fundusz zerwał umowę z placówką w trybie natychmiastowym. Właściciel Centrum odwołuje się od tej decyzji.

Według informacji Centrum wypowiedzenie umowy nastąpiło bez uzasadnienia i bez przeprowadzonej kontroli, na podstawie nieprawdziwych zarzutów, dotyczących braku stanowiska do intensywnej terapii. NFZ twierdzi, że kontrolę przeprowadził wojewódzki konsultant ds. chirurgii, ale Med-Gastr nie otrzymał po tej kontroli protokołu. Właściciel Centrum deklaruje, że zrobi wszystko, aby umożliwić chorym korzystanie z refundowanych zabiegów. Zwrócił się także do pacjentów z prośbą o wsparcie prowadzonych działań poprzez składanie podpisów pod petycję do NFZ (dostępna jest w rejestracji placówki).

Med-Gastr Hospital posiadał kontrakt na leczenie szpitalne w zakresie chirurgii ogólnej, które wartość na rok 2013 (od 1 stycznia do 30 czerwca) wynosiła 1 404 tys. zł. Placówka oferuje obecnie komercyjne leczenie szpitalne.

Placówka posiada w dalszym ciągu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, zawarte przez Centrum Medyczne Med-Gastr.  Wartość tych umów to 848 164,40 zł (na cały rok 2013). Umowy dotyczą świadczeń ambulatoryjnych w zakresie gastroenterologii, hepatologii, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej a także badań ensoskopowych.

Centrum Medyczne Med-Gastr z Łodzi od końca 2011 roku zajmuje siedzibę przy ulicy Mokrej 4. W tym czasie także rozszerzyło zakres usług o leczenie szpitalne oraz zwiększyło liczbę poradni specjalistycznych. Kontrakt placówki z NFZ wzrósł ze 147 tys. zł w roku 2011 do prawie 4 mln zł w roku 2012.

Placówka posiada 10-łóżkowy oddział szpitalny oferujący usługi w zakresie pełnej chirurgii. Prowadzi poradnię gastroenterologiczną z pracownią endoskopową. Oferuje gastroskopię prowadzoną metodą tradycyjną (videogastroskop), bezstresową (super cienki videogastroskop z funkcją NBI), a także endoskopię kapsułkową. Można tutaj także wykonać diagnostykę Helicobacter Pylori, diagnostykę celiakii, videokolonoskopię, videorektosigmoskopię, videorektoskopię, polipektomię a także usg jamy brzusznej, tarczycy i piersi oraz badania laboratoryjne.

Centrum oferuje także porady gastrologiczne oraz internistyczne dla dzieci i dorosłych. Poza tym w placówce działają poradnie: kardiologiczna, chirurgiczna, onkologiczna, hepatologiczna, psychiatryczna, psychologiczna i pulmonologiczna.

Nowy budynek jest własnością Centrum. Jego budowa i wyposażenie zostało została sfinansowane ze środków własnych oraz przy pomocy kredytów bankowych. Właścicielem Med-Gastr jest Arkadiusz Mamos.