Med Polonia: sale operacyjne z pierwszą klasą czystości

0
780

Spółka Med Polonia, prowadząca  prywatny szpital w Poznaniu, poddała ocenie czystość powietrza dwóch sal operacyjnych tej placówki. Badanie przeprowadzała certyfikowana pracownia mikrobiologiczna, która zakwalifikowała sale operacyjne do I klasy czystości.

Interpretację wyników przeprowadzono według jednolitych kryteriów określonych przez Ministerstwo Zdrowia. W salach operacyjnych o I klasie czystości można wykonywać zabiegi wysokiego ryzyka zakaźnego, takie jak na przykład przeszczepy narządów czy operacje na otwartym sercu.

Med Polonia poddała ocenie sale operacyjne w związku ze stałym monitorowaniem oraz systematycznym podnoszeniem jakości usług medycznych oferowanych w szpitalu.

Med Polonia prowadzi szpital i przychodnię przy ulicy Obornickiej 262 w Poznaniu. Oferuje leczenie szpitalne w zakresie ortopedii, chirurgii, laryngologii, ginekologii, okulistyki, oraz diagnostykę, konsultacje ambulatoryjne i profilaktykę. Placówka wykonuje świadczenia w ramach leczenia prywatnego oraz współpracy z firmami ubezpieczeniowymi oferującymi opiekę zdrowotną, a także w ramach kontraktu z NFZ. Ze środków Funduszu finansowane są zabiegi z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, ginekologii, urologii i okulistyki.

W maju 2015 Med Polonia otworzyła nową przychodnię przy ulicy Starołęckiej 42 w Poznaniu. Placówka oferuje usługi w zakresie diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki.