Med Polonia z Certyfikatem ISO 9001:2008

0
888


Poznański Szpital i Przychodnia Med Polonia potwierdził najwyższą jakość świadczonych usług i bardzo dobrą organizację pracy podczas audytu nadzorującego. Dzięki temu będzie mógł przez kolejny rok posługiwać się Certyfikatem ISO 9001:2008.

Po raz pierwszy ISO 9001:2008 przyznano Med Polonii w 2011 roku. Wynik tegorocznego audytu dowodzi, że placówka funkcjonuje zgodnie z rygorystycznymi międzynarodowymi wymogami zarządzania jakością w medycynie, a oferowane przez nią usługi są świadczone na światowym poziomie, z użyciem najwyższej klasy sprzętu i zgodnie z przepisami BHP oraz restrykcyjnymi normami sanitarno-higienicznymi.Certyfikat posiadany przez Med Polonię obejmuje leczenie szpitalne i ambulatoryjne, rehabilitację, medycynę pracy oraz diagnostykę.

– Jesteśmy dumni z tego, że nasza dbałość o zapewnienie fachowej opieki medycznej oraz zorientowanie na pacjenta i jego potrzeby zostało potwierdzone pozytywną oceną uzyskaną w ramach audytu. Utrzymanie Certyfikatu dowodzi, że cały personel szpitala bardzo dobrze wykonuje swoją pracę – mówi Aleksandra Wysoczyńska, prezes zarządu spółki.

Przyjęcie strategii zarządzania przez jakość znacząco ułatwiło efektywne i racjonalne kierowanie placówką, a także usprawniło obsługę i wpłynęło na wzrost zadowolenia z opieki medycznej.

– Na bieżąco monitorujemy każdy etap procesu leczenia i regularnie badamy poziom satysfakcji pacjentów. Szkolimy też naszych pracowników w zakresie wdrażania standardów. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej realizować założone normy jakościowe i wprowadzać kolejne udogodnienia – mówi Aleksandra Wysoczyńska.

Med Polonia to prywatny poznański szpital i przychodnia. Placówka oferuje różnorodne usługi medyczne: leczenie szpitalne w zakresie ortopedii, chirurgii, laryngologii, ginekologii, okulistyki, oraz diagnostykę, konsultacje ambulatoryjne i profilaktykę. Tylko w roku 2012 w poradni wykonano około 35 tysięcy usług medycznych, a na bloku operacyjnym blisko 2,3 tysiąca operacji. Placówka wykonuje świadczenia w ramach leczenia prywatnego, współpracy z firmami ubezpieczeniowymi oferującymi opiekę zdrowotną, a także kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia.