Medal Solidaności Społecznej dla CM BetaMed

0
702

Centrum Medyczne BetaMed z Katowic otrzymało Medal Solidarności Społecznej. Nagroda przyznawana jest od 2006 roku przez Business Centre Club. Wyróżnienie otrzymują osoby, które w szczególny sposób angażują się społecznie, pomagają potrzebującym i propagują ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Medal odebrała w trakcie Gali Liderów Polskiego Biznesu 21 stycznia 2017 prezes BetaMed SA, Beata Drzazga.

Centrum BedaMed angażuje się w działania społeczne. W 2016 roku placówka dołączyła do grona Firm z Sercem – programu dla małych i średnich firm, które wspierają UNICEF i wspólnie dbają o lepszą przyszłość dzieci, angażując się w programy pomocy w najbiedniejszych krajach świata.

BetaMed. oferuje pobyty dzienne i całodobowe dla seniorów, opiekę nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, rehabilitację dla osób w każdym wieku oraz usługi lekarzy specjalistów.

BetaMed Medical Active Care zapewnia długoterminową, całodobową i dzienną opiekę nad osobami w podeszłym wieku, cierpiącymi na choroby przewlekłe lub mającymi problemy z wykonywaniem codziennych czynności i ogólną sprawnością. Podczas pobytów pacjenci otrzymują kompleksową opiekę pielęgniarek, opiekunów i terapeutów oraz indywidualną rehabilitację.

W zakresie długoterminowej wentylacji mechanicznej BetaMed posiada Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów dorosłych, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla dzieci i młodzieży oraz oferuje także pobyty opiekuńczo-lecznicze. Opieką obejmuje kilka tysięcy osób w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz opieki długoterminowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

BetaMed S.A. działa od 2001 roku, zatrudnia prawie 3 tysiące osób w ramach 84 filii na terenie 11 województw. Głównym kierunkiem działań są objęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Poza podstawową działalnością oferuje również usługi prywatne dla osób nieobjętych ubezpieczeniem oraz dla firm, które potrzebują kadry medycznej.