MEDI-system: ośrodek Marianna z rehabilitacją kardiologiczną

0
1266

Ośrodek Marianna, należący do firmy MEDI-system świadczy usługi w zakresie stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej, które skierowane są między innymi  do pacjentów po zawałach i ostrych zespołach wieńcowych, chorych z niewydolnością serca i zaburzeniami rytmu. Świadczenia są finansowane w ramach kontraktu z NFZ.

Skierowanie na rehabilitację wystawia lekarz oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego lub poradni kardiologicznej bądź rehabilitacyjnej. Rodzaj świadczeń zależy od stopnia ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego i wydolności fizycznej pacjenta.

Rehabilitacja kardiologiczna jest realizowana w ośrodku Marianna w warunkach stacjonarnych na 45-łóżkowym oddziale i obejmuje okres wczesnej rehabilitacji. Rozpoczyna się – w zależności od kategorii –  nie później niż po 28, 42 lub 56 dniach od wypisu ze szpitala. Przeznaczona jest dla chorych po ostrych incydentach sercowych, zabiegach kardiochirurgicznych, z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, z istniejącymi chorobami współistniejącymi.  Pobyt pacjenta na oddziale trwa od 2 do 5 tygodni.

Program rehabilitacji obejmuje wielokierunkowe i kompleksowe działania, które zmierzają do zatrzymania postępów chorób układu krążenia oraz zapobiegania tragicznym powikłaniom.

– Poza działaniami zmierzającymi do poprawy wydolności układu krążeniowo-oddechowego i narządu ruchu, będziemy uczyć chorych eliminowania bądź redukowania negatywnych emocji takich jak stres czy lęk, nałogu palenia papierosów, nadwagi i otyłości, stanowiących ryzyko nawrotu choroby, a także wskazywać kierunki modyfikacji stylu życia, właściwego odżywiania i higieny na co dzień – mówi Małgorzata Piotrowska, dyrektor ośrodka Marianna.

Zespół oddziału kardiologicznego ośrodka Marianna to kardiolodzy, lekarze rehabilitacji medycznej, interniści, rehabilitanci, psycholodzy, dietetycy oraz terapeuci zajęciowi.

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią przyczynę prawie połowy zgonów w Polsce.  Statystyki umieralności w ciągu roku i w kolejnych latach po zawale mówią o tym, że  co 11. pacjent umiera w ciągu 12 miesięcy po wypisie ze szpitala.

W województwie mazowieckim jest tylko 121 łóżek rehabilitacji kardiologicznej, czyli nieco ponad 2 na 100 tysięcy mieszkańców. Niespełna 24 tysiące pacjentów przebywa rocznie na rehabilitacji kardiologicznej, a w oddziale dziennym – około 4,5 tysiąca, tymczasem potrzebuje jej niemal pół miliona Polaków. Według prognoz za cztery lata liczba zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych w Polsce przekroczy 200 tysięcy. Z tego powodu rehabilitacja kardiologiczna i poudarowa znalazły się wśród priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego.

Spółka MEDI-system, świadcząca usługi w zakresie opieki długoterminowej i rehabilitacji, powstała w 2001 roku. Oferuje ponad 700 miejsc w siedmiu nowoczesnych ośrodkach na Mazowszu i na Śląsku. Z oferty tej największej w Polsce sieciowej firmy w zakresie usług opieki długoterminowej skorzystało dotychczas ponad 10 000 pacjentów.

Ośrodki specjalizują się w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej oraz usługach opiekuńczo-leczniczych. Podopiecznymi MEDI-system są także osoby dotknięte tzw. chorobami otępiennymi (demencja) w przebiegu głównie choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, z zaburzeniami poznawczymi, z chorobą Picka, pląsawicą Huntingtona, neuroboreliozą i innymi schorzeniami.

Usługi MEDI-system są kierowane do osób, które zakończyły pobyt w szpitalu po przebytej chorobie lub operacji, ale nie są jeszcze gotowe, by funkcjonować samodzielnie.

O zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dba ponad 500-osobowy zespół rehabilitantów oraz pielęgniarek, a także lekarze, psychologowie, terapeuci, opiekunki, personel pomocniczy i administracyjny. Ośrodki MEDI-system oferują opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (ZOL) lub w formie komercyjnej. 

Od 1 stycznia 2016 roku MEDI-system jest częścią europejskiej sieci centrów i rehabilitacji ORPEA, obecnej w branży od 25 lat z potencjałem blisko 70 000 miejsc w 9 krajach (między innymi we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Belgii).