MEDI-system współtworzy standardy opieki nad osobami starszymi

0
770

Ośrodek MEDI-system Ostrowia, jako pierwszy w Polsce,  zdobył Certyfikat OK SENIOR. Oznacza to, że placówka spełnia najwyższe wymagania dotyczące personelu i usług dedykowanych osobom starszym oraz standardy jakości w opiece senioralnej.

Prawa i wolności pensjonariusza, infrastruktura ośrodka opieki senioralnej i zakres usług opiekuńczych, kompetencje personelu oraz komunikacja z rodziną podopiecznego – to tylko niektóre elementy Certyfikatu OK SENIOR w obszarze „System zarządzania jakością w opiece krótko- i długoterminowej”.

MEDI-system, jako lider branży z 15-letnim doświadczeniem, włączył się w inicjatywę Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i Fundacji Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, której celem jest stworzenie standardu opieki nad osobami starszymi.

Wybierając placówkę ze znakiem OK SENIOR, osoby starsze i ich rodziny będą miały pewność, że została ona dokładnie zbadana i podlega stałemu nadzorowi przez jednostkę certyfikującą.

Certyfikat OK SENIOR ułatwia identyfikację placówki opiekuńczej, która jest bezpieczna, gdyż spełnia najwyższe kryteria bezpieczeństwa dla osób starszych, potrzebna, ponieważ odpowiada na rzeczywiste potrzeby osób starszych i chroni przed nadużyciami, zrozumiała, gdyż jest przystosowana do potrzeb osób z ograniczonym funkcjonowaniem zmysłów (wzroku, słuchu) a także przystępna, gdyż wyróżnia się najlepszym stosunkiem jakości do ceny.

– Program Znak Jakości OK SENIOR to krok w dobrym kierunku. Standaryzacja usług  długoterminowych jest bowiem niezbędna by zapewnić pensjonariuszom właściwą opiekę. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza w przypadku osób z chorobami otępiennymi, które mają szczególne potrzeby. Procedurę audytu i certyfikacji przeszedł – jako pierwszy w Polsce – ośrodek MEDI-system Ostrowia, który specjalizuje się w opiece nad pacjentami z chorobą Alzheimera. Znak OK SENIOR potwierdza wysoką jakość naszych usług opiekuńczo-leczniczych, do której powinny dążyć placówki działające w branży usług opiekuńczych – mówi Beata Leszczyńska, prezes MEDI-system.
 

Znak Jakości OK SENIOR to krajowy program certyfikacji personelu, dóbr i usług skierowanych do osób starszych, który wpisuje się w najważniejsze strategii polityki senioralnej i srebrnej gospodarki Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

– Rynek opieki długoterminowej w Polsce ma ogromy potencjał rozwoju. W tej chwili w naszym kraju taką opieką objętych jest 5-6 procent seniorów, podczas gdy średnia dla wszystkich państw OECD wynosi 14 procent. Jesteśmy również potencjalnie dobrym partnerem dla naszych zachodnich sąsiadów, organizując opiekę dla osób starszych z tych krajów. Aby jednak polskie placówki mogły być stawiane na równi z zachodnimi, powinny wykazać się najwyższą jakością świadczonych usług. Znak OK SENIOR celowo został przygotowany we współpracy w międzynarodowym partnerstwie, aby jego znaczenie było identyfikowalne tak  samo w Polsce, jak i za granicą. W marcu 2016 roku  Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zaprezentował OK SENIOR w Komisji Europejskiej jako pierwszy system certyfikacji produktów i usług dla osób starszych w Europie. Ośrodek MEDI-system OSTROWIA został wybrany jako jedna z dwóch  placówek referencyjnych w kraju do współtworzenia systemu oceny jakości oraz zasad wdrażania procedur. Cieszę się, że możemy rozpocząć proces identyfikowania i wyróżniania ‘dobrych miejsc do życia’, w których organizuje się opiekę nad osobą straszą z należytą powagą, zapewniając seniorom nie tylko wsparcie w pielęgnacji, ale również szanując ich godność – wyjaśnia Marzena Rudnicka, prezes KIGS.

System certyfikacji został opracowany przez spółkę Healthy Ageing we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, Fundacją Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, TUV Akademia Polska, TUV Rheinland Polska oraz Public Consulting Group. Partnerem strategicznym projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Spółka MEDI-system, świadcząca usługi w zakresie opieki długoterminowej i rehabilitacji, powstała w 2001 roku. Oferuje ponad 700 miejsc w siedmiu nowoczesnych ośrodkach na Mazowszu i na Śląsku. Z oferty tej największej w Polsce sieciowej firmy w zakresie usług opieki długoterminowej skorzystało dotychczas ponad 10 000 pacjentów.