Medica Pro Familia: 1,3 mln zł przychodów

0
784


Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. uzyskała w roku 2012 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1 348 543,57 zł. Zysk netto osiągnął wartość 476 652,54 zł.

Sprawozdanie roczne obejmuje okres od sierpnia do grudnia 2012 roku, ponieważ spółka dominująca Grupy – Medica Pro Familia S.A. została zarejestrowana w czerwcu 2012 roku, a Grupa Kapitałowa powstała we wrześniu 2012 roku. Nie występują też dane liczbowe zapewniające porównywalność danych za analogiczny okres roku 2011.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro FamiliaS.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

Siedziby spółek znajdują się w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 14/1. Zarząd spółki dominującej tworzą: Marta Jeka i Justyna Bełdyga. Medica Pro Familia S.A. zadebiutowała 25 stycznia 2013 roku na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej spółka planuje inwestycje w kolejne placówki.