Medica Pro Familia: odwołanie prognozy finansowej

0
818

Medica Pro Familia S.A. poinformowała o odwołaniu prognozy wyników finansowych spółki za rok 2013. Spółka planowała w bieżącym roku powiększyć powierzchnię dotychczasowej przychodni w Warszawie, co umożliwiłoby przyjęcie większej liczby pacjentów i tym samym zrealizować większy przychód.

Jak wynika z komunikatu spółki proces ten się wydłuża i szacowane jest, że przejęcie dodatkowej powierzchni będzie możliwe w pierwszym kwartale 2014 roku.

W opublikowanych raporcie finansowym podano, że Grupa Medica Pro Familia uzyskała od 3 sierpnia 2013  do 30 września 2013 roku 155 539,82 zł przychodów ze sprzedaży oraz 77 864,43 zł straty.

W II kwartale 2013 roku Grupa uzyskała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 896 tysięcy złotych. Zysk netto w tym okresie osiągnął wartość 126 tysięcy złotych.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro FamiliaS.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

Siedziby spółek znajdują się w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 14/1. Zarząd spółki dominującej tworzą: Marta Jeka i Justyna Bełdyga. Medica Pro Familia S.A. zadebiutowała 25 stycznia 2013 roku na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej spółka planuje inwestycje w kolejne placówki.