Medica Pro Familia: planowany debiut na NewConnect

0
906

Spółka Medica Pro Familia S.A. z Warszawy złożyła  wniosek o wprowadzenie do obrotu na alternatywnym rynku obrotu NewConnect 2 430 tysięcy akcji o wartości 0,10 zł każda. Do obrotu ma zostać wprowadzonych 2 000 000 akcji serii A, 310 000 akcji serii B oraz 120 000 akcji serii C.

Spółka specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Obecnie prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach (od 2011 roku) oraz w Gdańsku i w Krakowie od 2012 roku. Dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej spółka planuje inwestycję w kolejne placówki.

Spółka Medica Pro Familia S.A. została zarejestrowana w sierpniu 2008 roku, przedtem prowadziła działalność w formie spółki z o.o. Siedziba spółki mieści się przy ulicy Marymonckiej w Warszawie. Zarząd tworzą: Marta Jeka i Justyna Bełdyga. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 zł.