Medica Pro Familia: poprawa wyników finansowych po zmianie zarządu

0
834


Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia osiągnęła w I kwartale 2014 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 066 240,95 zł. W analogicznym okresie roku 2013 przychody te miały wartość 648 406,38 zł. W roku 2013 przychody Grupa osiągnęły 3 746 173,19 zł.

Zysk netto Grupy w I kwartale roku 2014 wyniósł 289 307,85 zł. Rok wcześniej Grupa odnotowała stratę w wysokości 245 246,63 zł. W całym roku 2013 strata wyniosła 630 513,22 zł. 

Poprawa wyników finansowych spółki nastąpiła po zmianie na stanowisku prezesa zarządu. Funkcję te objął we wszystkich spółkach Grupy – Andrzej Opadczuk, od lat związany z branżą badań klinicznych.

W I kwartale nastąpił wzrost wizyt pacjentów w placówkach Medica Pro Familia o 50 procent, co było spowodowane realizacją większej ilości kontraktów na badania kliniczne, powiększenia grona współpracujących lekarzy, większej liczby kontraktów w ośrodkach w Gdyni i Krakowie oraz uruchomieniem w Warszawie dodatkowych gabinetów.

W I kwartale 2014 spółka podpisała 24 kontrakty na badania kliniczne, w tym 5 w Warszawie, 8 w Katowicach, 7 w Gdyni i 4 w Krakowie.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro Familia S.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

Grupa informowała w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2013, że rozpoczęła działania mająca na celu otwarcie dwóch dodatkowych ośrodków w Warszawie. Mają one powstać na terenie Ursynowa i Pragi. W jednym z nowych ośrodków Grupa będzie dysponować miejscami do hospitalizacji, co pozwoli poszerzyć spektrum prowadzonych badań klinicznych.

Medica Pro Familia S.A. zadebiutowała 25 stycznia 2013 roku na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej spółka planuje inwestycje w kolejne placówki.