Medica Pro Familia przewiduje 7 mln zł przychodów

0
789

Spółka Medica Pro Familia sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna przewiduje osiągnięcie w roku 2013 przychodów ze sprzedaży na poziomie 7 157 tys. zł. Zysk netto w roku 2013 wyniesie, według przewidywań spółki, 1 622 tys. zł.

W kolejnych latach spółka przewiduje zwiększanie przychodów oraz zysków. W roku 2014 przychody ze sprzedaży mają wynieść 10 550 tys. zł, a w roku 2015 – 13 032 tys. zł. Przewidywany zysk w roku 2014 wyniesie 3 044 tys. zł, a w roku 2015 – 4 028 tys. zł.

Przewidywania te uwzględniają obecną pozycję rynkową spółki, spodziewane efekty finansowe obecnie realizowanych przez ośrodki spółki projektów dotyczących badań klinicznych, nie uwzględniają natomiast otwierania nowych ośrodków zajmujących się ta działalnością.

Medica Pro Familia sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna to spółka zależna spółki Medica Pro Familia S.A., która zadebiutowała 25 stycznia 2013 roku na alternatywnym rynku obrotu NewConnect.

Medica Pro Familia specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach (od 2011 roku) oraz w Gdańsku i w Krakowie od 2012 roku. Dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej spółka planuje inwestycje w kolejne placówki.

Medica Pro Familia S.A. została zarejestrowana w sierpniu 2008 roku, przedtem prowadziła działalność w formie spółki z o.o. Siedziba spółki mieści się przy ulicy Marymonckiej w Warszawie. Zarząd tworzą: Marta Jeka i Justyna Bełdyga. Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 zł.