Medica Pro Familia: rok 2015 zakończony stratą

0
838

Spółka Medica Pro Familia S.A. osiągnęła w IV kwartale 2015 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 485 399, 84 zł,  za trzy kwartały – 8 180 366,28 zł.  Rok 2015 spółka zakończyła strata w wysokości prawie 174 tys. zł.

W porównaniu z rokiem 2014, w którym zysk netto wyniósł 964 tys. zł,. stanowi to znaczny spadek. Spółka tłumaczy słabszy wynik poniesieniem znaczących nakładów związanych ze zmianą lokalizacji ośrodka w Krakowie.

Medica Pro Familia specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

We wrześniu 2015 roku w spółkę Media Pro Familia S.A. zainwestowała Neuca Med, spółka zależna Neuca S.A. Obecnie spółka ta posiada 70,08 procent udziałów spółki Medica Pro Familia.