Medica Pro Familia: spadek przychodów w lipcu 2015

0
476


Spółka Medica Pro Familia osiągnęła w lipcu 2015 roku przychody ze sprzedaży w zakresie działalności operacyjnej w wysokości 548 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014, kiedy osiągnięte przychody miały wartość 1 184 tys. zł, stanowi spadek o 54 procent.

Przychody spółki za okres od stycznia do lipca 2015 roku narastająco wyniosły 4.400 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014, w którym przychody wyniosły 4 528 tys. zł, stanowi spadek o 3 procent.

Spółka wyjaśnia, że spadek przychodów jest spowodowany cyklem fakturowania oraz strukturą prowadzonych badań klinicznych. Spółka poinformowała też, że lipiec 2014 roku był miesiącem rekordowym pod względem liczby wizyt, natomiast w roku 2015 największe nasilenie wizyt lekarskich spodziewane jest w III kwartale.

Liczba wizyt lekarskich w placówkach spółki w lipcu 2015 roku wyniosła 332, co stanowi spadek w stosunku do lipca 2014 o 35 procent. Rok wcześniej liczba wizyt wyniosła 511.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia w lipcu 2015 roku miały wartość 548 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014, kiedy to przychody wynosiły 1 206 tys. zł. stanowi spadek o 55 procent.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro Familia S.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.