Medica Pro Familia: spadek sprzedaży w październiku 2015

0
833


Wartość przychodów ze sprzedaży z tytułu działalności operacyjnej spółki Medica Pro Familia S.A. w październiku 2015 roku wyniosła 350 tys. zł,  co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym przychody wyniosły 622 tys. zł, stanowi spadek o 44 procent.

Natomiast przychody spółki ze sprzedaży narastająco za okres styczeń – październik 2015 wyniosły 6.045 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym przychody wyniosły 6.726 tys. zł, stanowi spadek o 10 procent.

Zarząd spółki poinformował też, że ilość wizyt lekarskich w październiku 2015 roku wyniosła 382 co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym ilość wyniosła 552, stanowi spadek o 31 procent.

Medica Pro Familia specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

We wrześniu 2015 roku w spółkę Media Pro Familia S.A. zainwestowała Neuca Med, spółka zależna Neuca S.A. Obecnie posiada 70,08 procent udziałów spółki.