Medica Pro Familia: wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

0
1026


Zarząd Medica Pro Familia S.A.  poinformował o złożeniu 19 maja 2016 roku wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki. Wniosek dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji spółki.

Chodzi o 2 tysiące akcji zwykłych na okaziciela serii A, 310.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Medica Pro Familia specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie. W roku 2016 spółka zapowiedziała rozbudowę sieci o nowe placówki.

We wrześniu 2015 roku w spółkę Medica Pro Familia S.A. zainwestowała Neuca Med, spółka zależna Neuca S.A. Obecnie spółka ta posiada 91,79 procent udziałów spółki Medica Pro Familia.

Spółka Medica Pro Familia S.A. uzyskała w I kwartale 2016 roku przychody w wysokości 2 324 458,87 zł. Były one wyższe od ubiegłorocznych o 29 procent. Spółka odnotowała także zysk netto w wysokości 450 441,49 zł.