Medica Pro Familia: wzrost przychodów Grupy

0
1182


Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. uzyskała w II kwartale roku 2013 przychody netto ze sprzedaży w wysokości 896 tysięcy złotych. Zysk netto w tym okresie osiągnął wartość 126 tysięcy złotych. Narastająco od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 przychody ze sprzedaży wyniosły 1 544 tys. zł.

Wartość przychodów za II kwartał 2013 była wyższa od przychodów osiągniętych w I kwartale 2013 o blisko 40 procent. W tym samym okresie koszty operacyjne wzrosły jedynie o 17 procent, mimo, iż był to okres, w którym poniesiono większość kosztów wyposażenia i finansowania działalności dwóch nowych ośrodków w Krakowie i Gdyni, które jeszcze nie generują przychodu. Są to wyniki zgodne z przygotowanymi przez spółkę i opublikowanymi w dniu 12 marca 2013 prognozami.

W ciągu II kwartału 2013 spółka inwestowała środki w rozwój funkcjonujących ośrodków. Wykonane zostały prace remontowo – adaptacyjne w dodatkowym lokalu w Warszawie. Powiększenie powierzchni ośrodka umożliwi realizację dodatkowych kontraktów i przychodów przez ten Ośrodek. Zakupiono także środki trwałe stanowiące wyposażenie nowych, zarejestrowanych w IV kwartale 2013 roku Ośrodków w Krakowie i Gdyni. Zakupy objęły sprzęt medyczny, sprzęt biurowy oraz środki transportu.

Spółka pozyskiwała także kolejne kontrakty na badania kliniczne. Ośrodek w Warszawie podpisał 3 kontrakty, Ośrodek w Katowicach – 6 kontraktów, a Ośrodek w Krakowie – 1 kontrakt.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro FamiliaS.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

Siedziby spółek znajdują się w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 14/1. Zarząd spółki dominującej tworzą: Marta Jeka i Justyna Bełdyga. Medica Pro Familia S.A. zadebiutowała 25 stycznia 2013 roku na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej spółka planuje inwestycje w kolejne placówki.