Medica Pro Familia: wzrost przychodów i wizyt lekarskich

0
903


Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna poinformowała, że w kwietniu 2014 roku osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 239 tysięcy złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 stanowi wzrost o 6 procent.

Przychody spółki ze sprzedaży narastająco za okres styczeń – kwiecień 2014 roku wyniosły 1.781 tysięcy złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym przychody wyniosły 903 tysiące złotych, stanowi wzrost o 97 procent. Jest on spowodowany wzrostem ilości wizyt pacjentów, co bezpośrednio wpływa na wysokość przychodów.  W kwietniu 2014 roku liczba wizyt lekarskich w placówkach spółki wyniosła 393, co w porównaniu do kwietnia 2013, kiedy to wizyt odnotowano 239, stanowi wzrost o 65 procent.

Natomiast wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia SA (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w kwietniu 2014 roku-  268 tysięcy złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym przychody wyniosły 247 tysięcy złotych, stanowi wzrost o 8 procent.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro Familia S.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

Grupa informowała w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2013, że rozpoczęła działania mająca na celu otwarcie dwóch dodatkowych ośrodków w Warszawie. Mają one powstać na terenie Ursynowa i Pragi. W jednym z nowych ośrodków Grupa będzie dysponować miejscami do hospitalizacji, co pozwoli poszerzyć spektrum prowadzonych badań klinicznych.

Medica Pro Familia S.A. zadebiutowała 25 stycznia 2013 roku na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej spółka planuje inwestycje w kolejne placówki.