Medica Pro Familia: wzrost przychodów o 400 procent

0
1093


Spółka Medica Pro Familia uzyskała w lipcu 2014 roku przychody ze sprzedaży z tytułu działalności operacyjnej w wysokości 1.184 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym przychody wyniosły 205 tys. zł, stanowi wzrost sprzedaży o 407 procent.

Przychody ze sprzedaży narastająco za okres styczeń – lipiec 2014 wyniosły 4.528 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013, w którym przychody wyniosły 1.751 tys. zł, stanowi wzrost sprzedaży o 158 procent.

Wzrost ten był spowodowany wzrostem ilości wizyt pacjentów, co bezpośrednio wpływa na wysokość przychodów.
Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia wyniosły w lipcu 2014 roku 1.206 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym przychody wyniosły 264 tys. zł, stanowi wzrost sprzedaży o 357 procent.

Ilość wizyt lekarskich w placówkach Medica Pro Famila w lipcu 2014 roku wyniosła 511, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym ilość wyniosła 264, stanowi wzrost o 94 procent. Medica podkreśla, że pod tym względem był to rekordowy miesiąc w historii Grupy.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro Familia S.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.