Medica Pro Familia: wzrost przychodów o przeszło 1000 procent

0
755


Medica Pro Familia S.A. poinformowała,  że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy wyniosła w lutym 2014 roku 762 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym przychody wyniosły 58 tys. zł,  stanowi wzrost sprzedaży o 1.214 procent.

Przychody ze sprzedaży narastająco za pierwsze dwa miesiące 2014 roku wyniosły 907 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym przychody wyniosły 509 tysięcy złotych, stanowi wzrost sprzedaży o 72 procent. Wzrost ten był spowodowany wzrostem ilości wizyt pacjentów, co bezpośrednio wpływa na wysokość przychodów.

Ilość wizyt lekarskich w lutym 2014 roku wyniosła 335, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym ilość ta wyniosła 243, stanowi wzrost o 38 procent.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro FamiliaS.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

Siedziby spółek znajdują się w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 14/1. Zarząd spółki dominującej tworzą: Andrzej Opadczuk i Magdalena Opadczuk. Medica Pro Familia S.A. zadebiutowała 25 stycznia 2013 roku na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej spółka planuje inwestycje w kolejne placówki.

Grupa informowała w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2013, że rozpoczęła działania mająca na celu otwarcie dwóch dodatkowych ośrodków w Warszawie. Mają one powstać na terenie Ursynowa i Pragi. W jednym z nowych ośrodków Grupa będzie dysponować miejscami do hospitalizacji, co pozwoli poszerzyć spektrum prowadzonych badań klinicznych. W IV kwartale 2013 roku spółka podpisała 28 kontraktów na badania kliniczne.