Medica Pro Familia: wzrost przychodów w I kwartale 2016

0
842

Spółka Medica Pro Familia S.A. uzyskała w I kwartale 2016 roku przychody w wysokości 2 324 458,87 zł. Były one wyższe od ubiegłorocznych o 29 procent. Spółka odnotowała także zysk netto w wysokości 450 441,49 zł. Medica Pro Familia należy do Grupy Neuca.

W I kwartale roku 2015 zysk spółki Medica Pro Familia wyniósł 89 816,74 zł. W całym roku 2015 spółka odnotowała stratę netto w wysokości 211 550,24 zł oraz przychody netto w wysokości 8 180 366,28 zł.

W I kwartale 2016 roku spółka podpisała 23 kontrakty na badania kliniczne, w tym 8 podpisał ośrodek w Warszawie, 6 – ośrodek w Krakowie, 5 – ośrodek w Gdyni oraz 4 – w Katowicach.

Medica Pro Familia specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie. W roku 2016 spółka zapowiedziała rozbudowę sieci o nowe placówki.

We wrześniu 2015 roku w spółkę Medica Pro Familia S.A. zainwestowała Neuca Med, spółka zależna Neuca S.A. Obecnie spółka ta posiada 91,79 procent udziałów spółki Medica Pro Familia.