Medica Pro Familia: wzrost przychodów w listopadzie 2014

0
805


Grupa Medica Pro Familia zanotowała w listopadzie 2014 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1 521 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013, kiedy miały one wartość 455 tys. zł., stanowi wzrost o 234 procent.

Przychody ze sprzedaży narastająco za okres od stycznia do listopada 2014 roku spółki Medica Pro Familia wyniosły 8 232 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 stanowi wzrost o 133 procent.

Poprawa wyników finansowych jest związana ze wzrostem ilości wizyt pacjentów. W listopadzie 2014 liczba wizyt wzrosła o 37 procent w stosunku do listopada 2013.

Grupa Medica Pro Familia uzyskała w III kwartale roku 2014 przychody ze sprzedaży w wysokości 2 562 076,44 zł, a za trzy kwartały 2014 roku – 6 104 119,34 zł. Również w tym okresie w stosunku do wyników z roku 2013 zanotowano wzrost.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro Familia S.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.