Medica Pro Familia: wzrost przychodów w maju 2014

0
1096


Medica Pro Familia Sp. z o.o. spółka komandytowo akcyjna, wchodząca w skład Grupy kapitałowej, poinformowała, że osiągnęła przychody ze sprzedaży z tytułu działalności operacyjnej w maju 2014 roku o wartości 194 tys. zł,  co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym przychody wyniosły 167 tys. zł, stanowi wzrost o 16 procent.

Przychody ze sprzedaży narastająco za okres styczeń –  maj 2014 wyniosły 1.975 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym przychody wyniosły 1.070 tys. zł,  stanowi wzrost o 85 procent. Wzrost spowodowany był większą liczbą wizyt pacjentów, co bezpośrednio wpłynęło na wysokość przychodów. Ilość wizyt lekarskich w maju 2014 roku wyniosła 351. Rok wcześniej odnotowano 261 wizyt (wzrost o 35 procent).

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia SA (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w maju 2014 roku 208 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym przychody wyniosły 188 tys. zł,  stanowi wzrost o 11 procent.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro Familia S.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

Grupa informowała w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2013, że rozpoczęła działania mająca na celu otwarcie dwóch dodatkowych ośrodków w Warszawie. Mają one powstać na terenie Ursynowa i Pragi.