Medica Pro Familia: wzrost przychodów w sierpniu 2015

0
1020


Spółka Medica Pro Familia S.A. uzyskała w sierpniu 2015 roku przychody ze sprzedaży o wartości 773 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014, kiedy przychody wyniosły 274 tys. zł, stanowi wzrost o 182 procent.

Przychody ze sprzedaży narastająco za okres od stycznia do sierpnia 2015 wyniosły 5.151 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym przychody wyniosły 4.802 tys. zł, stanowi wzrost o 7 procent.

Natomiast wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia SA (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w sierpniu 2015 roku 773 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym przychody wyniosły 289 tys. zł,  stanowi wzrost o 167 procent.

Medica Pro Familia poinformowała także, że liczba wizyt lekarskich w placówkach medycznych spółki w sierpniu 2015 roku wyniosła 341, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym ilość ta wyniosła 592, stanowi spadek o 42 procent.

Według informacji spółki trzeci kwartał 2014 roku był rekordowym kwartałem w działalności Grupy zarówno w zakresie wysokości przychodów jak i wizyt lekarskich. W roku 2015 największe nasilenie wizyt lekarskich spodziewane jest w miesiącach od września do grudnia 2015, co wynika z podpisanych kontraktów.

Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmuje się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.