Medica Pro Familia: wzrost przychodów we wrześniu 2014

0
665


Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia uzyskała we września 2014 przychody ze sprzedaży w wysokości 676 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 stanowi wzrost o 2 procent. Przychody ze sprzedaży narastająco za okres styczeń – wrzesień 2014 wyniosły 5.455 tys. z, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku stanowi wzrost o 110 procent.

Jak poinformowała spółka, poprawa wyników finansowych jest efektem wzrostu ilości wizyt pacjentów, co bezpośrednio wpływa na wysokość przychodów. We wrześniu 2014 ilość wizyt wyniosła 560 i w porównaniu do września 2013, kiedy było tych wizyt 258, stanowi wzrost o 117 procent. W ciągu trzeciego kwartału liczba wizyt wyniosła 1 663. W porównaniu do ubiegłego roku stanowi to wzrost prawie o 100 procent.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro Familia S.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.