Medica Pro Familia: wzrost przychodów ze sprzedaży o 378 procent

0
879


Spółka Medica Pro Familia sp. z o.o. spółka komandytowo akcyjna wchodzącej w skład Grupy kapitałowej Medica Pro Familia uzyskała w marcu 2014 roku przychody ze sprzedaży z tytułu działalności operacyjnej w wysokości 635 tys. zł,  co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 rok stanowi wzrost o 378 procent.

W marcu 2013 roku  przychody spółki wyniosły 168 tys. zł. Wzrost przychodów jest spowodowany cyklem rozliczeń i fakturowania za wykonane usługi, który wynosi od 3 do 6 miesięcy, a także wzrostem ilości wizyt pacjentów.

Przychody ze sprzedaży narastająco za pierwszy kwartał 2014 roku wyniosły 1.542 tys. zł,  co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013,  w którym przychody wyniosły 677 tys. zł, stanowi wzrost o 228 procent. Jest on spowodowany wzrostem ilości wizyt pacjentów, co bezpośrednio wpływa na wysokość przychodów.

Natomiast wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia SA (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w marcu 2014 –  664 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013, w którym przychody wyniosły 197 tys. zł stanowi wzrost o 337 procent.

Ilości wizyt lekarskich w placówkach Medica Pro Familia w marcu 2014 roku wyniosła 344, co w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, w którym ilość wyniosła 237, stanowi wzrost o 45 procent.

Grupa Kapitałowa Medica Pro Familia S.A. składa się ze spółki Medica Pro Familia S.A. oraz jej spółek zależnych. Należą do nich: Medica Pro Familia sp. z o.o., zajmująca się wynajmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi a także działalnością związaną z praktyką lekarską jak również pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej, oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA, która specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Spółka prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

Grupa informowała w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2013, że rozpoczęła działania mająca na celu otwarcie dwóch dodatkowych ośrodków w Warszawie. Mają one powstać na terenie Ursynowa i Pragi. W jednym z nowych ośrodków Grupa będzie dysponować miejscami do hospitalizacji, co pozwoli poszerzyć spektrum prowadzonych badań klinicznych.

Medica Pro Familia S.A. zadebiutowała 25 stycznia 2013 roku na alternatywnym rynku obrotu NewConnect. Dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej spółka planuje inwestycje w kolejne placówki.