Medica Pro Familia: wzrost zysków ze sprzedaży we wrześniu 2015

0
810

Wartość przychodów spółki Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna ze sprzedaży z tytułu działalności operacyjnej we wrześniu 2015 roku  wyniosła 768 tys. zł,  co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym przychody wyniosły 653 tys. zł,  stanowi wzrost o 18 procent.

Przychody ze sprzedaży narastająco za okres od stycznia do września 2015 roku wyniosły 5.852 tys.  zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym przychody wyniosły 5.455 tys. zł, stanowi wzrost o 7 procent.

Natomiast wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży funkcjonującej do 30 września 2015 roku Grupy Kapitałowej Medica Pro Familia SA (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła we wrześniu 2015 roku 768 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym przychody wyniosły 676 tys. zł stanowi wzrost o 14 procent.

Zarząd Medica Pro Familia S.A. poinformował też, że ilość wizyt lekarskich spółki Medica Pro Familia Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna we wrześniu 2015 roku wyniosła 387, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, w którym ilość wyniosła 560, stanowi spadek o 31 procent.

Trzeci kwartał 2014 roku był rekordowym kwartałem w działalności grupy zarówno w zakresie wysokości przychodów jak i wizyt lekarskich. W roku 2015 największe nasilenie wizyt lekarskich spodziewane jest w miesiącach od września do grudnia 2015, co wynika z podpisanych kontraktów.

Medica Pro Familia specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych. Prowadzi 4 placówki – przy ulicy Marymonckiej w Warszawie, w Katowicach oraz w Gdyni i w Krakowie.

We wrześniu 2015 roku w spółkę Media Pro Familia S.A. zainwestowała Neuca Med, spółka zależna Neuca S.A. Obecnie posiada 70,08 procent udziałów spółki.

30 września 2015 zostało zarejestrowane połączenie spółek Grupy Medica Pro Familia.  Spółki Medica Pro Familia sp. z o. o oraz Medica Pro Familia sp. z o.o. SKA zostały przejęte przez Medica Pro Familia S.A.