Medicalgorithmics: 2,7 mln zł przychodów

0
938


Spółka Medicalgorithmics S.A. osiągnęła w III kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości  2 713,81 tys. zł. Było to o 112 procent więcej niż w analogicznym okresie roku 2011. Zysk netto spółki wyniósł 2 040,83 tys. zł.

Zysk również był wyższy od ubiegłorocznego o 228 procent (w III kwartale roku 2011 wyniósł 622,40 tys. zł). Główną przyczyną poprawy wyników spółki był wzrost sprzedaży najbardziej rentownych usług (usługi abonamentowe) oraz wzrost przychodów finansowych związanych z poziomem wolnych środków finansowych.

Natomiast w porównaniu do II kwartału 2012 roku spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży. Wynikało to z faktu, że w II kwartale 2012. dystrybutor Medicalgorithmics zakupił od spółki dużą ilość urządzeń PocketECG BT-II w celu zbudowania stanu magazynowego będącego buforem dla stale zwiększającej się liczby badań i pacjentów. Model biznesowy spółki polega na sprzedaży urządzeń, a następnie pobieraniu comiesięcznego abonamentu za korzystanie z urządzeń i związanej z nimi infrastruktury softwarowej i serwerowej. Abonament naliczany jest od dnia pierwszego użycia urządzenia. Sprzedaż urządzeń odznacza się znacznie niższą rentownością niż sprzedaż abonamentów, która nie jest obciążona prawie żadnymi kosztami zmiennymi.

W III kwartale 2012 roku spółka prowadziła dalsze prace rozwojowe dotyczące części sprzętowej systemu PocketECG, algorytmiki i obszaru informatycznego systemu, a także kontynuowała prace nad nową generacją systemu PocketECG. Spółka planuje w IV kwartale 2012 roku ukończyć wszelkich prac nad prototypem i rozpoczęcie okresu testów i certyfikacji na rynkach w Europie i w USA. Zarząd spodziewa się, że nowe urządzenie trafi do klientów pod koniec II kwartału 2013 roku.  Na początku III kwartału 2012 r. została zakończona prywatna oferta akcji serii D Spółki. Spółka w III kwartale 2012 roku kontynuowała także proces analizy pod kątem akwizycji podmiotów działających na rynku telemedycyny oraz na rynku Cardiac Safety.

Medicalgorithmics działa od 2005 roku. Spółka jest producentem systemu PocketECG, służącego do zdalnego monitorowania pracy serca. Blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego, które na bazie systemu PocketECG świadczą usługi diagnostyki kardiologicznej. Od roku 2010 najszybciej rosnącym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż wyrobów medycznych wraz z zapewnieniem wsparcia informatycznego i obsługi technicznej w USA.