Medicalgorithmics: umowa ze spółką hiszpańską na dystrybucję produktów

0
837


Medicalgorithmics S.A. zawarła umowę aliansu strategicznego ze spółką Labaratorios Isimo Sociedad Limitada z siedzibą w Barcelonie oraz partnerem tej spółki Santiago Ardevol, dotyczącą dystrybucji produktów oraz usług. Wartość umowy została oszacowana na 13,015 mln zł w okresie pięciu lat.

Na podstawie umowy spółka Medicalgorithmics zobowiązała się do dostawy na rzecz spółki hiszpańskiej urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, świadczenia usług serwisu PocketECG oraz oprogramowania, przechowywania, przetwarzania, wymiany i udostępniania danych generowanych przez Pocket ECG. Spólka hiszpańska zobowiązała się do organizacji i realizacji dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Hiszpanii, świadczenia w oparciu o PocketECG ciągłych usług telediagnostyki kardiologicznej w stosunku do użytkowników PocketECG w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną i bazodanową spółki.

Umowa zapewnia spółce Laboratorios Isimo, wyłączność na terytorium Hiszpanii. Medicalgorithmis udzielił partnerowi prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii wprowadzanych do obrotu na tym terytorium. Natomiast Laboratorios Isomo udzielił spółce prawa pierwszeństwa sprzedaży za jego pośrednictwem nowych technologii i urządzeń diagnostycznych oraz prawa pierwszeństwa nabycia przedsiębiorstwa partnera – w przypadku jego sprzedaży. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Medicalgorithmics działa od 2005 roku. Spółka jest producentem systemu PocketECG, służącego do zdalnego monitorowania pracy serca. Blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego, które na bazie systemu PocketECG świadczą usługi diagnostyki kardiologicznej. Od roku 2010 najszybciej rosnącym źródłem przychodów spółki jest sprzedaż wyrobów medycznych wraz z zapewnieniem wsparcia informatycznego i obsługi technicznej w USA.